Gå til sidens indhold
Billedet viser Herning Kommune i en given situation. Klik for at gå til Herning Kommune forside.

Politik for behandling af personoplysninger

Disse betingelser gælder for persondata, der indsendes elektronisk ved tilmelding til virksomhedens jobprofil, som benytter Signatur A/S’s portal som databehandler.

Dataansvarlig

Herning Kommune
CVR-nummer 29189919
Torvet 5
7400 Herning

Databehandler

Signatur A/S
CVR-nummer 29 18 68 98
Nygade 7, 2 th
1164 København K
Telefon: 33187200
Mail: info@signatur.dk

Registrering af personoplysninger

Du giver tilladelse til, at de oplysninger du har indtastet og vedhæftet, behandles og opbevares af den dataansvarlige og databehandleren.
Personlige oplysninger i din Profil vil blive behandlet fortroligt og kun til det/de job du har søgt. Finder vi dig relevant til et andet job, bliver dine oplysninger kun videregivet efter dit udtrykkelige samtykke.

Hvis du tilmelder dig jobagenten, vil personlige oplysninger blive behandlet fortroligt og kun til de områder hvor du har tilmeldt dig.

Formålet med registreringen af personoplysninger

Formålet med at indsamle personlige data i forbindelse med jobansøgning er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede og kvalificerede til den pågældende stilling.

Formålet med at indsamle personlige data i forbindelse med Jobagenten, er at vurdere hvilke ledige stillinger, der er relevante og som skal fremsendes pr. mail.

Statistik

Data i denne database kan blive brugt til anonyme statistikker om hvor mange kandidater, der har søgt opslåede stillinger. Informationerne vil blive taget under ét. Ingen individuelle brugere af databasen vil kunne blive identificeret ud fra denne information.

Hvilke personoplysninger registreres

Det er alene de personoplysninger du har indtastet i ansøgningsformularen, og de dokumenter, du har vedhæftet, som registreres.

Du opfordres alene til at afgive personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde stillingsopslagets krav til oplysninger. Du opfordres derfor til ikke at afgive følsomme personoplysninger, der eksempelvis vedrører race, religion, politisk tilhørsforhold, medlemskab af fagforening, helbredsoplysninger, seksuel orientering m.v.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan kun ses af den virksomhed, hvor du har tilmeldt dig. Virksomheden har adgang til dine data, så længe du er tilmeldt jobprofilen.

Din ansøgning kan kun ses af den virksomhed du søger jobbet i. Virksomheden har adgang til din ansøgning op til 6 måneder efter rekrutteringen til den pågældende stilling er afsluttet. Derefter vil ansøgning, CV samt øvrige uploaded dokumenter blive slettet.

Efter 6 måneder, får du ugen inden udløb en mail med et link, hvor du har mulighed for at forlænge dit samtykke til opbevaring af data. Såfremt du ikke klikker på dette link, bliver du automatisk slettet fra jobprofil systemet, men du kan til enhver tid oprette dig igen.

Oplysning og tilbagekaldelse af samtykke

Du kan få oplysning om dine registrerede data eller tilbagekalde dit samtykke, ved at logge ind på din jobprofil.

Datasikkerhed

Det er af stor betydning for den dataansvarlige og databehandleren, at dine personlige oplysninger ikke kommer til andres kendskab. Den dataansvarlige og databehandleren gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Den dataansvarlige og databehandleren opfylder de krav, der ifølge lovgivningen stilles til beskyttelse af personoplysninger.

Du afleverer dine oplysninger via en sikker forbindelse og dine data vil ikke kunne kompromitteres i systemet. Dog skal du være opmærksom på, at data sendt på usikrede, åbne internetforbindelser i sjældne tilfælde kan kompromitteres.

Underleverandører og fysisk opbevaring af data

Udbyder til udsendelse af SMS og Email
InMobile ApS som har lokation i Danmark, anvendes som leverandør af SMS-udsendelser.
Flowmailer B.V. som har lokation i Holland, anvendes som leverandør af mail-udsendelser.

Lokation for fysisk opbevaring af data
Interxion Danmark ApS som har driftscentre fordelt i Danmark, huser alle data registreret i Rekrutteringssystemet fra Signatur.

Ansvarsfraskrivelser

Hvis dette system til at oprette jobprofil er ude af drift, ændres eller nedlægges, hæfter databehandler og dataansvarlig ikke for eventuelle tab. Har systemets brugere driftsforstyrrelser eller sikkerhedsproblemer (fx virus) kan databehandler og dataansvarlig ikke drages til ansvar.

Når du har accepteret, at dine personoplysninger videregives til arbejdsgiveren, er den dataansvarlige ansvarlig for den pågældende arbejdsgivers behandling af dine personlige oplysninger, herunder dennes overholdelse af lovgivningen.

Den formelle baggrund

Retsgrundlaget for denne aftale er Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a samt art. 9, stk. 2, litra a.

Du kan finde beskrivelse af dine persondatarettigheder på datatilsynets hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du først rette henvendelse til den kontaktperson, som står i den mail, som bekræfter modtagelsen af din ansøgning.

Såfremt du ønsker at gå videre, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, eller du kan klage til Datatilsynet.

Ophør

Har der ikke været mail fra os i tre måneder, bliver du automatisk slettet.

Ophør

Betingelserne er gældende 6 måneder efter du har oprettet dig i jobprofil systemet, eller 6 måneder efter du har tilkendegivet, at din jobprofil skal forlænges.

Signatur A/S, 24. juli 2024