Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Politik for behandling af personoplysninger

Disse betingelser gælder for persondata, der indsendes som elektroniske ansøgninger til virksomheder, som benytter Signatur A/S's Rekrutteringssystem som databehandler.

Dataansvarlig

Herning Kommune
CVR-nummer 29189919
Torvet 5
7400 Herning

Databehandler

Signatur A/S
CVR-nummer 29 18 68 98
Hauser Plads 10. St
1127 København K
Telefon: 33187200
Mail: info@signatur.dk

Registrering af personoplysninger

Du giver tilladelse til, at de oplysninger du har indtastet og vedhæftet, behandles og opbevares af den dataansvarlige og databehandleren.

Personlige oplysninger i din ansøgning vil blive behandlet fortroligt og kun til det job du har søgt. Finder vi dig relevant til et andet job, bliver dine oplysninger kun videregivet efter dit udtrykkelige samtykke.

Formålet med registreringen af personoplysninger

Formålet med at indsamle personlige data i forbindelse med jobansøgning er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede og kvalificerede til den pågældende stilling.

Statistik

Data i denne database kan blive brugt til anonyme statistikker om hvor mange kandidater, der har søgt opslåede stillinger. Informationerne vil blive taget under ét. Ingen individuelle brugere af databasen vil kunne blive identificeret ud fra denne information.

Hvilke personoplysninger registreres

Det er alene de personoplysninger du har indtastet i ansøgningsformularen, og de dokumenter, du har vedhæftet, som registreres.

Du opfordres alene til at afgive personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde stillingsopslagets krav til oplysninger. Du opfordres derfor til ikke at afgive følsomme personoplysninger, der eksempelvis vedrører race, religion, politisk tilhørsforhold, medlemskab af fagforening, helbredsoplysninger, seksuel orientering med videre.

Hvem kan få adgang til din ansøgning

Dine personoplysninger kan kun ses af den virksomhed, hvor du har tilmeldt dig. Virksomheden har adgang til dine data, så længe du er tilmeldt jobbanken. Derefter vil ansøgning, CV samt øvrige uploaded dokumenter blive slettet.

Efter 3 måneder, får du ugen inden udløb en mail med et link, hvor du har mulighed for at forlænge dit samtykke til opbevaring af data. Såfremt du ikke klikker på dette link, bliver du automatisk slettet fra jobbanken, men du kan til enhver tid oprette dig igen.

Oplysning og tilbagekaldelse af samtykke

Du kan få oplysning om dine registrerede data eller tilbagekalde dit samtykke, ved at logge ind på din jobprofil.

Datasikkerhed

Det er af stor betydning for den dataansvarlige og databehandleren, at dine personlige oplysninger ikke kommer til andres kendskab. Den dataansvarlige og databehandleren gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Den dataansvarlige og databehandleren opfylder de krav, der ifølge lovgivningen stilles til beskyttelse af personoplysninger.

Du afleverer dine oplysninger via en sikker forbindelse og dine data vil ikke kunne kompromitteres i systemet. Dog skal du være opmærksom på, at data sendt på usikrede, åbne internetforbindelser i sjældne tilfælde kan kompromitteres.

Underleverandører og fysisk opbevaring af data

Udbyder til udsendelse af SMS og Mail
InMobile ApS som har lokation i Danmark, anvendes som leverandør af SMS-udsendelser.
Online Data ApS som har lokation i Danmark, anvendes som leverandør af mail-udsendelser.
Flowmailer B.V. som har lokation i Holland, anvendes som leverandør af mail-udsendelser.

Lokation for fysisk opbevaring af data
Interxion Danmark ApS som har driftscentre fordelt i Danmark, huser alle data registreret i Rekrutteringssystemet fra Signatur.

Ansvarsfraskrivelser

Hvis dette system til at søge stillinger er ude af drift, ændres eller nedlægges, hæfter databehandler og dataansvarlig ikke for eventuelle tab. Har systemets brugere driftsforstyrrelser eller sikkerhedsproblemer (fx virus) kan databehandler og dataansvarlig ikke drages til ansvar.

Når du har accepteret, at dine personoplysninger videregives til arbejdsgiveren, er den dataansvarlige ansvarlig for den pågældende arbejdsgivers behandling af dine personlige oplysninger, herunder dennes overholdelse af lovgivningen.

Den formelle baggrund

Retsgrundlaget for denne aftale er Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a samt art. 9, stk. 2, litra a.

Du kan finde beskrivelse af dine persondatarettigheder på datatilsynets hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du først rette henvendelse til den kontaktperson, som står i den mail, som bekræfter modtagelsen af din ansøgning.

Såfremt du ønsker at gå videre, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, eller du kan klage til Datatilsynet.

Ophør

Betingelserne er gældende for dig indtil din ansøgning slettes efter 3 måneder, eller indtil du selv tilbagekalder dit samtykke.

Jobprofil

Hvis du allerede er tilmeldt en jobprofil, og den udløber før din jobbank ansøgning, vil din jobprofil blive forlænget til udløb af din jobbank ansøgning.

Signatur A/S, 21. marts 2023