Gå til sidens indhold
Billedet viser Aaberg + i en given situation. Klik for at gå til Aaberg + forside.

By- og Erhvervsdirektør i Egedal Kommune

Brænder du for at samtænke byudvikling, klima og grøn omstilling på nye måder

  • I et tæt samspil med politikere, borgere, interessenter og erhvervsliv

  • På tværs af hele kommunen

Vi søger en ny direktør for Erhverv og Byudvikling i Egedal Kommune, der vil stå i spidsen for at integrere hele området i udviklingen af velfærden i Egedal Kommune. En direktør der vil aktivere ressourcerne på tværs i hele organisationen og i samspil med politikere, borgere erhverv og interessenter skabe nye løsninger og nye måder at samskabe på og sikre implementering af løsningerne. En direktør som kender spillereglerne i det offentlige, og som kan bevæge sig i dem og med dem. En direktør som ikke lader sig begrænse i at skabe mulige løsninger, men som samtidig har et skarpt blik på betydningen af løsningerne for organisationen og skaber gennemsigtighed omkring de nødvendige prioriteringer.

Egedal Kommune begynder lige der, hvor Storkøbenhavn holder op. Vi arbejder for en hverdag i fællesskab og bevægelse. Fra det indre af København er der ikke længere end en halv time med tog, og Egedals nye rådhus ligger lige ved en af de fire stationer i kommunen i Egedal By.
Som direktør for Erhverv og Byudvikling får du et stort ansvar for en vigtig rolle i kommunens ambition om at skabe rammerne for ”Verdens bedste hverdag” for borgerne i Egedal Kommune.

Ud over at ”tage Egedal på dig”, have et blik på helheden i kommunen og på det tværgående samarbejde - så rummer direktørområdet: teknik, miljø, borgerservice, kultur, fritid og erhverv samt ejendomme og intern service. Du vil referere til kommunaldirektør Christine Brochdorf og indgå i kommunens direktion og chefgruppe.

Dine opgaver:
Du vil på den korte bane bl.a. skulle fokusere på at:
 
  • få den besluttede byudvikling fulgt til dørs og bruge det som et afsæt for den kommende planstrategi, der skal rumme, at Egedal er en vækstkommune.
  • få klima, grøn omstilling, DK2020 og den kommende revision af klimatilpasningsplanen til at spille sammen også på tværs af kommunen og i samskabelse med borgere og interessenter.
  • få håndteret konkrete strategiske indsatser såsom etablering af en el-ladestander- infrastruktur og omlægning fra gas til fjernvarme eller vedvarende energi.
  • få det brede tekniske område til at blive en synlig strategisk ressource, der er integreret i udviklingen af velfærden i Egedal.
  • sikre den fortsatte positive udvikling i forhold til erhvervslivet i kommunen gennem udvikling af gode vedvarende samarbejdsrelationer og en løbende vurdering af behovene for udvikling i erhvervsområderne
  • få realiseret ambitionerne i handleplanen for fritids- og idrætsområdet ved et stærkt tværgående samarbejde
  • skabe en fælles strategisk retning for området, som kan udgøre grundlaget for tværgående samarbejder og samtidig være fundamentet for løsningen af opgaverne i hverdagen.
  • arbejde aktivt med udviklingen af chefgruppen i retning af mere tværgående tænkning og opgaveløsning samt etablering af en fælles ledelsesforståelse hos centerchefer og afdelingsledere. Der er fokus på at udvikle den attraktive og fleksible arbejdsplads i en organisation, hvor individet og fællesskabet kan vokse.
Dine kompetencer
Du har formodentlig en lang videregående uddannelse eller en faglig relevant grunduddannelse suppleret med relevant lederuddannelse. Du skal meget gerne have en viden eller stor erfaring om et eller flere af de fagområder, som ligger inden for stillingen. Du har sandsynligvis nogle år på bagen som leder af ledere og meget gerne på direktørniveau.

Du har et stort engagement i at udvikle og sætte en strategisk retning, og samtidig har du et skarpt blik på, at strategierne bliver til virkelighed. Du har en stærk procesforståelse samtidig med, at du sikrer, at der kommer ”noget ud af” processerne. Du kender til det offentlige, du kan bevæge dig naturligt inden for de rammer, som der er for det offentlige og du har erfaring med politisk styrede organisationer.
Du skal evne at samarbejde strategisk, tværfagligt og tværorganisatorisk. Politisk tæft, diplomatisk sans og en naturlig evne til at skabe relationer er et tydeligt karaktertræk hos dig.

Du kommunikerer klart, du kan skabe følgeskab også ved at tegne retningen for området. Du evner at oversætte og omsætte de politiske beslutninger, ligesom du evner at kommunikere den faglige substans til politikerne, så de får et rum at lave politik i. … og så evner du at kommunikere med både medarbejdere, organisationen, det politiske niveau og borgere med ægte interesse og nysgerrighed.

Området er karakteriseret ved mange sager med mange interessenter og interesser. Du vil derfor nok være et roligt menneske, der hviler i sig selv og som selv i pressede situationer kan bevare overblikket og handle klart.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er søndag den 5. juni 2022. Vi vil gerne teste dig mellem 1. og 2. samtalerunde. Aaberg+ er tilknyttet som konsulent på stillingen og vil stå for test og tilrettelæggelse af samtalerne.

Ansættelse
Vi ønsker at besætte stillingen med tiltrædelse den 1. august 2022. Du bliver ansat på overenskomstvilkår, jf. aftale om aflønning af chefer. Til stillingen er knyttet individuelle tillæg.

Oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos
Kommunaldirektør Christine Brochdorf på telefon 72 59 61 00 eller på mail Christine.Brochdorf@egekom.dk
Partner i Aaberg+ Hjalte Aaberg på telefon 26 86 58 31 eller på mail Hjalte@aabergplus.dk
Der henvises i øvrigt til den udarbejdede stillings- og personprofil.

Egedal Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi arbejder med den fleksible arbejdsplads, hvilket betyder at vi tilbyder dig og dine medarbejdere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet, som passer til din livssituation og samtidig giver god service til borgerne.