Gå til sidens indhold

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S

Søg projektsamarbejde

Har du en god idé til et projektsamarbejde? Så skynd dig at kontakte os, så vi kan tage en snak om, hvad du har af ideer til et projekt, som du kan lave i samarbejde med os.

Favrskov Forsyning indgår nemlig løbende samarbejde med studerende fra forskellige uddannelser. Når vi har nye spændende projekter, som kalder på samarbejde med dygtige studerende, slår vi projekterne op her på vores jobportal, men du er også altid velkommen til selv at kontakte os. Læs mere om, hvordan du søger om projektsamarbejde under afsnittet 'ansøgning'.

Her kan du finde inspiration
I vores strategiplan for 2021-2024 er vores mål at vise mod og udføre prøvehandlinger. Det betyder, at vi skal kaste os over mange nye projekter, der ikke er prøvet af før. Herunder får du et kort indblik i nogle af de projekter vi har kørende nu og det kommende år, og som vi ønsker din hjælp til.

Fremtidens forsyning:
 • Vores mål for fremtiden er at blive en bæredygtig forsyning. Det betyder, at vi også internt i virksomheden vil skabe en bæredygtig kultur. Vi søger derfor løbende efter de bedste løsninger, for at blive en grønnere arbejdsplads.
 • Med vores mål om at blive en bæredygtig forsyning har vi også fokus på CO2-neutralitet. Vi ønsker at skabe nye måder at være bæredygtig på. Blandt andet udskifter vi vores bilpark til el-biler, og vi arbejder løbende på at mindske vores energiforbrug og gøre brug af vedvarende energi.
 • Affalds- og spildevandsområdet bliver mere og mere digitalt. Vi ønsker derfor at bruge digitalisering som redskab til at gentænke vores processer, så vi kan modernisere servicen til borgere og virksomheder, og effektivisere forsyningsdriften.

Bæredygtig håndtering af kommunens spildevand:
 • Vi udfører separatkloakering flere steder i kommunen for at sikre et renere vandmiljø.
 • Antallet af regnvandsbassiner og LAR-løsninger øges for at fremtidssikre veje og boligområder mod oversvømmelser.
 • Vi har fokus på både natur, miljø og mennesker, da vi løbende arbejder på at øge biodiversiteten i og omkring vores regnvandsbassiner.
 • Projekterne kræver faglig viden, planlægning og lysten til at kommunikere med både borgere og entreprenører.

Øget genanvendelse af affald og direkte genbrug:
 • Vi har fokus på kunder, kommunikation og lovgivning, når affaldsindsamlingen øges til 10 fraktioner. Løsningen kræver et tæt samarbejde mellem forsyningen, kunderne og aftagerne af affaldet.
 • En kommende renovering af genbrugspladserne kræver nytænkning og kreativitet. Vi skal sikre kundetilfredshed og optimal genanvendelse med et øget fokus på direkte genbrug og erhvervskunder gennem kommunikation og innovation.
 • Fokus på inddragelse af kunder i lokale samarbejder. Vi skal uddanne og inspirere kommunens børn og unge, og vi ønsker, at alle kunder får et bedre indblik i, hvordan vi passer på miljøet og naturen, så vi sammen kan sikre en bæredygtig fremtid for Favrskov Kommune.


Vores arbejdsområder
I Favrskov Forsyning dækker vi mange arbejdsområder og derfor har vi også brug for specialister indenfor mange fagområder. Du kan få en idé om, hvilke fagområder vi kan lave et samarbejde inden for, ved at se på oversigten nedenfor, som viser, hvad vores afdelinger laver.

Sekretariat & Økonomi
 • Opkrævning og afregning hos vores kunder af f.eks. afledning af spildevand og affaldsgebyrer m.v.
 • Kundeservice via telefon, web og selvbetjeningsløsninger.
 • Bogholderi, herunder betaling af leverandørfakturaer.
 • Økonomisk styring og overblik gennem investeringsplaner, budgetter og regnskaber.
 • Personaleforhold, lønadministration og kompetenceudvikling.

Udviklingsafdeling
 • Administration af affalds- og spildevandsområdet, herunder betalingsvedtægt, regulativer, vedligehold af data og udarbejdelse af sektorplaner.
 • Saneringsprojekter for områderne (adskillelse af kloak i eksisterende områder, udbygning og sanering af genbrugspladser).
 • Nyanlæg inden for områderne (modtageanlæg inden for affaldsområdet, byggemodninger, nyanlæg i landområder m.v.).
 • Udbud af diverse ordninger og tjenesteydelser (dagrenovation, genbrugsbeholder, tømning af bundfældningstanke, analyser m.m.).
 • Kommunikation med kunder (SoMe, hjemmeside, pjecer, annoncer, pressemeddelelser m.v.).

Affaldsdrift
 • Pasning af vores fire genbrugspladser i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hvorslev.
 • Indsamling af storskrald, farligt affald, papir, pap og klinisk risikoaffald.
 • Levering, reparation og vedligeholdelse af beholdere m.v.
 • Vejledning til kunderne om sortering og håndtering af affald.

Spildevandsdrift
 • Ansvarlig for sikker og stabil drift af renseanlæg, pumpestationer, bygværker, ledningsnet og regnvandsbassiner, så udlederkravene overholdes.
 • Løbende vedligeholde, proces og driftsoptimere renseanlæg, pumpestationer og bygværker.
 • Håndtere kundehenvendelser ved fejl og mangler på ledningsnettet f.eks. spildevand på terræn, reparation af brønde, rottebekæmpelse i hovedledningen osv.
 • Deltage i projekter i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.


Ansøgning
Hvis du er interesseret i et projekt- eller specialesamarbejde med os, bedes du uploade din motiverede ansøgning om dit interesseområde, et detaljeret CV, samt kopier af dine eksamensbeviser. Du bedes vedhæfte et oplæg til emnet og gerne en eventuel problemformulering. Du ansøger om projektsamarbejde ved at klikke på knappen 'søg stillingen' til højre.

Løn- og ansættelsesvilkår
Samarbejdet er ulønnet, men du får viden og erfaring, der kan være brugbare og gøre en forskel i forhold til dit fremtidige arbejdsliv.