Gå til sidens indhold

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S

Søg uopfordret praktikplads

Ønsker du at ansøge om en praktikplads hos os, er du er velkommen til at sende din ansøgning og dit CV via vores jobbank. Til højre på siden kan du klikke ind på 'Søg stillingen’ og uploade din ansøgning og CV.

Det er også muligt at oprette en Jobagent, så du får besked, når vi slår nye stillinger op.

Vores arbejdsområder
I Favrskov Forsyning dækker vi mange arbejdsområder og derfor har vi også brug for specialister indenfor mange fagområder. Du kan få en idé om, hvilke fagområder vi rummer på nuværende tidspunkt, ved at se på oversigten nedenfor, som viser, hvad vores afdelinger laver.

Sekretariat & Økonomi
 • Opkrævning og afregning hos vores kunder af f.eks. afledning af spildevand og affaldsgebyrer m.v.
 • Kundeservice via telefon, web og selvbetjeningsløsninger.
 • Bogholderi, herunder betaling af leverandørfakturaer.
 • Økonomisk styring og overblik gennem investeringsplaner, budgetter og regnskaber.
 • Personaleforhold, lønadministration og kompetenceudvikling.

Udviklingsafdeling
 • Administration af affalds- og spildevandsområdet, herunder betalingsvedtægt, regulativer, vedligehold af data og udarbejdelse af sektorplaner.
 • Saneringsprojekter for områderne (adskillelse af kloak i eksisterende områder, udbygning og sanering af genbrugspladser).
 • Nyanlæg inden for områderne (modtageanlæg inden for affaldsområdet, byggemodninger, nyanlæg i landområder m.v.).
 • Udbud af diverse ordninger og tjenesteydelser (dagrenovation, genbrugsbeholder, tømning af bundfældningstanke, analyser m.m.).
 • Kommunikation med kunder (SoMe, hjemmeside, pjecer, annoncer, pressemeddelelser m.v.).

Affaldsdrift
 • Pasning af vores fire genbrugspladser i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hvorslev.
 • Indsamling af storskrald, farligt affald, papir, pap og klinisk risikoaffald.
 • Levering, reparation og vedligeholdelse af beholdere m.v.
 • Vejledning til kunderne om sortering og håndtering af affald.

Spildevandsdrift
 • Ansvarlig for sikker og stabil drift af renseanlæg, pumpestationer, bygværker, ledningsnet og regnvandsbassiner, så udlederkravene overholdes.
 • Løbende vedligeholde, proces og driftsoptimere renseanlæg, pumpestationer og bygværker.
 • Håndtere kundehenvendelser ved fejl og mangler på ledningsnettet f.eks. spildevand på terræn, reparation af brønde, rottebekæmpelse i hovedledningen osv.
 • Deltage i projekter i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.


Vi ser frem til at høre fra dig!