Gå til sidens indhold
Billedet viser Lundgaard Konsulenterne i en given situation. Klik for at gå til Lundgaard Konsulenterne forside.

Kommunaldirektør til Solrød Kommune


Kommunaldirektør, der bygger bro mellem byråd, borgere og administration

I Solrød Kommune er vi fuldstændig bevidste om, at vi har vores berettigelse, fordi borgere og virksomheder oplever, at vi gør gavn, og at vi gør det på en kompetent, retfærdig og økonomisk forsvarlig måde. Det er vi gode til. Men vi skal blive endnu bedre til at knytte politik, borgere og administration sammen. Vi skaber nye platforme for borgerinddragelse, og vi skal udvikle vores evne til at sætte politikken i spil på andre måder, end vi har gjort hidtil. Her spiller vores nye kommunaldirektør en nøglerolle.

Vi er vant til at arbejde med visioner og pejlemærker – fordi vi ikke har råd til at stå stille i en verden, der forandrer sig. Byrådet sætter efter sommerferien fokus på, hvad der bliver vigtigt for Solrød Kommune i de kommende år, og her skal du forvente at komme tæt ind i de processer.

Du har sikkert noteret dig, at vi var igennem en begivenhedsrig konstitueringsperiode efter det seneste kommunalvalg. Det siger sig selv, at det gør noget ved kollegialt samarbejde på kort sigt, men alle er nu i arbejdstøjet med det mål at bidrage til et engageret samarbejde for den kommune, vi elsker. Det er det, den kommende kommunaldirektør vil møde. Engageret og ordentligt.

Du kommer ind i en organisation, der er præget af stor driftssikkerhed, men også her skal vi udfordres for at matche de samfundsudviklinger, der allerede nu fylder. I Danmarks mest konkurrenceprægede jobmarked skal Solrød Kommune være det oplagte sted at lægge sine arbejdstimer. Vi skal være en moderne, fleksibel og attraktiv arbejdsplads nu – men også om 5 og 10 år. Og det kræver nytænkning.

For at lykkes i en stilling som denne – i en kommune som vores – skal du være en dygtig embedsmand, der står på to ben; det organisatoriske og det politiske. Du er god til at få omsat Byrådets ambitioner og idéer i praksis, fordi du har en god fornemmelse for, hvad organisationen kan – men også, hvad der kan ændres, hvis der er brug for det, når vi skal lykkes. Du har en solid økonomiforståelse, alle har tillid til dig, fordi du er ordentlig, imødekommende og ærlig. Af samme årsag opfattes du også som hele Byrådets kvinde/mand. Og det er også på den måde, du leder andre – med fokus på tillid, inddragelse og delegation. Og så er du mindst en lige så god afslutter som igangsætter i en organisation, der har brug for at prioritere ressourcerne skarpt.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker på kontraktvilkår, jf. rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Stillingen aflønnes med en årsløn på kr. 1.256.778 kr. inklusive kontrakttillæg på 20% (april 2022-niveau). Hertil ydes pensionsordning på 20,99 %.

Yderligere oplysninger:

Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos borgmester Emil Blücher, telefon 5134 4231.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning

Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 23. maj 2022 kl. 8.30.