Gå til sidens indhold

Lundgaard Konsulenterne

Lundgaard Konsulenterne

Kommunaldirektør til Faxe Kommune


Faxe Kommune søger en ny kommunaldirektør, er det dig?


Faxe Kommune har rigtig gode rammevilkår. På den ene side kan vores borgere nyde roen og den pragtfulde natur på landet eller i vores veletablerede bysamfund. På den anden side er vi oplandskommune til hovedstadsområdet, understøttet af såvel motorveje som jernbaneforbindelser, der bringer København tættere og tættere på. Der går 50 minutter, fra du sætter dig på toget i Haslev, til du står på Hovedbanegården. Vi oplever et kraftigt stigende befolkningstal, og målsætningen om 40.000 borgere inden for de kommende 10 år er helt realistisk. Det har mange fået øjnene op for. I disse år bygges der mange nye boliger i kommunen, og store investorer ved, at der er perspektiver i at investere i Faxe Kommune, ligesom erhvervsudviklingspotentialet – ikke mindst i det nye motorvejskryds ved Rønnede – skal udnyttes.

Væksten giver muligheder – men det er også med til at presse vores økonomi. Der er styr på gælden, men likviditeten er under pres. Også derfor skal vi være gode til at få mest muligt ud af knappe ressourcer, og derfor er den gode arbejdsplads, hvor dygtige mennesker har lyst til at være ansat, helt fundamental. Den måde, vi organiserer os på, er også en faktor, og her kunne der være brug for nye måder at arbejde med styring og forandringer på.

Du kommer – som vores nye kommunaldirektør – til at beskæftige dig med de overordnede økonomiske sigtelinjer, men du skal også være med til at positionere Faxe Kommune på et offentligt landkort under forandring. Hvad kommer fx Sundhedskommissionens arbejde i sidste ende til at medføre for Faxe? Hvordan arbejder vi med at styrke børn og unges trivsel? Hvordan håndterer vi klimaudfordringer? etc. – alle er det udfordringer, som vi skal løse på kryds og tværs inden og uden for organisationen. Der har igennem 2023 og 2024 pågået et strategisk arbejde, hvor der søges at skabe en platform for politikudvikling og visionsledelse. Det er et arbejde, den nye kommunaldirektør kan tage afsæt i, når der skal snakkes langsigtede politiske strategier i det nye byråd (2026-2029).

Du gør det sammen med politikere, der vil dig, og som evner at tage imod både de gode nyheder og de mindre gode med åben pande. De vil have med- og modspil og forventer, at du kan tage det samme. Du skal være med til at skabe en politisk platform, der evner at skue fremad, men uden at miste evnen til at være agil og at handle i nuet. Ikke flere politikker, strategier, men bedre og mere prioriterede strategier. Du er også derfor god til at skabe en konstruktiv kobling mellem politik og administration.

Din direktion er en passende blanding af nyere og garvede, og den er så fagligt bredspektret, at det ikke er det vigtigste, hvilke faglige felter du har beskæftiget dig mest med. Du er i øvrigt en dygtig, moderne direktør, der er god til at give ledelsesrum til andre dygtige mennesker. Du har en fin fornemmelse for mulighederne – og begrænsningerne – i en dansk kommune. Formodentlig fordi du har solid kommunal erfaring fra en direktørstilling. Du er en dygtig kommunikator, og du er lige så meget en afslutter og opfølger, som du er en igangsætter. Du er én, alle har tillid til, og du står lige sikkert i laksko som i gummistøvler, fordi du respekterer alle mennesker uanset deres ståsted. Vi er vant til at være en station på dygtige menneskers karrierevej, men vi håber, at du bliver så glad for samarbejdet med os, at du ser dig her i mindst fem år

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker på kontraktvilkår, jf. rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Stillingen aflønnes med en årsløn på kr. 1.530.729 kr. inklusive kontrakttillæg (20%). Dertil kommer pension (20,99 %). Prisniveau 1. april 2024.

Yderligere oplysninger:

Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos borgmester Ole Vive, tlf. 2499 1383.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil.
Se også Nyt ledelsesgrundlag 2024
Se også MED-aftale

Ansøgning:

Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 21. august 2024 kl. 8.30.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 28. august 2024 og den 11. september 2024.