Gå til sidens indhold
Billedet viser Lundgaard Konsulenterne i en given situation. Klik for at gå til Lundgaard Konsulenterne forside.

Chef for Voksenstøtte i Billund Kommune


Voksenstøttechef til nøglerolle i Børnenes Hovedstad

Voksenområdet i Billund Kommune har været igennem en særdeles positiv udvikling i de senere år. Der er kommet styr på økonomien, bl.a. fordi der lægges solide og realistiske budgetter. Der er gang i en række faglige tiltag, der skal gøre os i stand til at skabe velfærd i topklasse i en fremtid med færre hænder til rådighed. Borgerne skal opnå større tryghed og livskvalitet gennem sammenhængende forløb med større personalekontinuitet og større selvbestemmelse, hvor der i højere grad er mulighed for medindflydelse i planlægningen af eget forløb.

Det kræver, at vi skaber små teams , som arbejder tværfagligt til gavn for borgere, medarbejdere og organisationen. Der skal være større fagligt ansvar hos den enkelte medarbejder, hvor kørelister og tidsestimater ikke begrænser opgaveløsningen, og hvor medarbejderne får større kendskab til borgerne. Vi kalder det for Samstyrende Teams. I den sammenhæng – som generelt i kommunen – har vi fokus på den gode borgerdialog og hvad det kalder på af kompetencer og kommunikation hos vores medarbejdere.

Vi skal udvikle vores plejestruktur, så vi kan noget andet, end vi kan i dag. Hvad ligger der eksempelvis ”i mellemrummet” mellem hjemmepleje og plejeboliger? Her skal du bidrage i et udviklingsrum, hvor vi beviseligt er gode til at sætte handling bag ordene. Også fordi vores mindset er at arbejde for borgerne først og derefter kigge på organisatoriske barrierer.

Vi skal også arbejde med en ny handleplan for Handicap- og psykiatriområdet, hvor vi skal fortsætte med at udvikle vores tilbudsvifte sammen med borgerne, ligesom vi skal have et vedvarende fokus på høj patientsikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen.

Billund Kommune er Fremtidens Legeplads. Nok er kommunen Børnenes Hovedstad, men det er den, fordi leg, læring og kreativitet ligger dybt i vores DNA, og derfor er det et naturligt mindset i vores arbejde. I hele organisationen er Playfull Working ved at blive en integreret del af arbejdsformen i skabelsen af den moderne arbejdsplads, som folk – herunder elever – søger til.

Voksenstøtteområdet spænder bredt og omfatter ældre-, handicap-, psykiatri-, sundheds- og træningsområdet. Det er vigtigt, du har faglig viden på et, men ideelt set flere af disse områder,, og med en nysgerrighed ift. at sætte dig ret grundigt ind i det, du har mindre forstand på. Du er en leder, der er god til at gøre ledere og medarbejdere omkring dig dygtige. Du har talflair og solid økonomiforståelse. Du har en god fornemmelse for dynamikkerne på den politiske bane og har en god evne til at samtale respektfuldt med alle. Du er let at være sammen med, og så er du faktisk også risikovillig. Det er et område, der har turdet gå nye veje og indimellem fundet skæve løsninger. Det betyder også, at du skal være klar til at bakke op, når eksperimenter ikke altid går som forventet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling på et niveau, der forventes at ligge på 753.000 kr. årligt (eksklusive pension).

Yderligere oplysninger:

Kan fås hos Jakob Lundgaard, telefon 4033 2414 og/eller Thomas Foged, Kommunaldirektør, telefon 5090 2043.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning:

Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 4. oktober 2023 kl. 8.30.