Gå til sidens indhold
Billedet viser Lundgaard Konsulenterne i en given situation. Klik for at gå til Lundgaard Konsulenterne forside.

Unge- og Familiechef til Børnenes Hovedstad


Chef for Unge- og Familie i Billund Kommune

Billund er med rette kendt på børneområdet. Det er ikke alene de senere års massive satsninger, der er årsag til dette, men et årelangt politisk fokus på området. Overskriften for visionen er i den grad blevet et begreb: Børnenes Hovedstad er en vision om en kommune, der tror på, at børn er mindst lige så kompetente som voksne. Og det gør Billund Kommune til et særligt sted i verden. Et sted, der insisterer på en legende og anerkendende tilgang til livet og til børns kompetencer.

Det gælder også de børn, der har brug for en hånd i ryggen. Vi har – som mange kommuner – været udfordret på både faglighed og styring på vores familieområde. Heldigvis er vi på rette vej, hvilket også understøttes af konklusionerne på det kvalitetstjek, vi netop har gennemført på tværs af afdelinger, hvor vi har vurderet på vores evner til at lykkes i samarbejde med – og om – de børn, der skal have noget ekstra hjælp. Det kræver, at vores dygtige medarbejdere oplever et godt arbejdsmiljø, og det skal du være en af garanterne for fremadrettet. Også vores budgetforudsætninger og økonomistyring står et bedre sted end for få år siden. Men desuagtet er det selvfølgelig noget, vores nye chef skal følge nøje.

På ungeområdet kan vi smykke os med den dugfriske titel: Danmarks bedste ungeindsats. Ikke noget, vi selv har fundet på, men noget, Indenrigs- og Sundhedsministeriet dokumenterer i en nylig undersøgelse af de kommunale ungeindsatser. Flere unge i Billund Kommune har fået bedre livsbetingelser, end man kunne forvente. Det arbejde er vi stolte over, men vi er selvfølgelig ikke i mål. Ungeområdets succes er fuldstændig afhængigt af det interne samarbejde på tværs af organisationen, hvor det er den gode løsning for borgeren, der er i centrum. Det betyder, at alle dele af organisationen skal ”bøje sig imod hinanden”, når vi rækker ud efter de løsninger, der giver borgeren mest værdi.

Vi er begunstiget af eksterne interessenters store veneration for Billund, hvor ikke mindst LEGO-Fondens store engagement og velvilje er helt fundamentalt for de satsninger, der foretages. Som en del af arbejdet med Børnenes Hovedstad har LEGO Fonden og Billund Kommune sammen etableret organisationen CoC Playful Minds. Et markant eksempel på, at vores partneres velvilje bringer os meget længere, end vi ville kunne alene. Her skal alle – ikke mindst cheferne – være gode til at forfølge de mange muligheder ”i periferien”, der opstår.

Du er en dygtig leder. Det prioriteres højt af dine omgivelser både nedefra og oppefra. Du er i stand til at skabe dig et overblik på et fagligt, lovgivningsmæssigt og styringsmæssigt komplekst område, og du er en teamplayer, der evner at understøtte tværfaglige opgaveløsninger uden at kigge på egne interesser først. Du er velstruktureret og har nok økonomistyringsniveau til at indgå dygtigt i drøftelsen af, hvad der er gode afvejninger imellem faglig kvalitet og økonomisk forsvarlighed. Du er en god kommunikator, og så er du et menneske, det er let at få tillid til, fordi du er troværdig og grundordentlig.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling på et niveau, der forventes at ligge på 768.000 kr. årligt (eksklusive pension).

Yderligere oplysninger:

Kan fås hos Jakob Lundgaard, telefon 4033 2414 og/eller hos direktør Anders telefon 2480 0279.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil og i Rapport - endelig Kvalitetstjek af omra°det for udsatte børn

Ansøgning:

Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 10. april 2023 kl. 8.30.