Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Centerleder til handicap- og psykiatriområdet

Er du et “klogt hjerte”, som kan udvikle borgernes muligheder og øge medarbejdernes faglige stolthed?


Så er det måske dig, som skal stå i spidsen for vores center for dagtilbud til voksne med udviklingshandicaps og autisme.

Borgerne på vores tre dagtilbud, Aktivitetshuset Vildbjerg, Birkelund og Tre Birke, trives i stærke fællesskaber, og er hele tiden på vej til at lære nyt. Potentialet er stort, og derfor skal vi have endnu mere læring ind i vores tilbud. Det er et udviklingsarbejde, som kalder på erfaring, innovative og anderledes ideer – og at du tager styringen, inddrager og sætter dit præg.

Du kommer til et positivt og aktivt samarbejde med 170 borgere, som allerede nu står klar til at fortælle dig, hvad de brænder for at lave. Vi ser det som en selvfølge, at borgerne selv er med til at skabe fremtiden for deres dagtilbud, og at udviklingen af tilbuddene sker i tæt samarbejde med både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du har en grundlæggende interesse og forståelse for forskellige mennesker og kan opnå god kontakt og følgeskab. Samtidigt at du tør vælge retning og kan følge dine medarbejdere godt på vej.

Centret har et stærkt fagligt miljø med 37 dygtige, fleksible og engagerede medarbejdere og to gode og vellidte afdelingsledere Tove og Mette. Alle er klar til at tage godt imod dig og glæder sig til samarbejdet.

Du får en plads på Handicap og Psykiatris velfungerende centerlederhold, som har et tæt og givende samarbejde. Alle centerledere i Handicap og Psykiatri har et tværgående ansvarsområde. Dit tværgående ansvarsområde er samarbejdet med civilsamfundet og foreningslivet med fokus på etablering af konkrete aktiviteter i borgernes fritids- og arbejdsliv.

Som de øvrige fire centerledere refererer du til handicap- og psykiatrichefen.

Vi tilbyder

  • Et meningsfyldt lederjob og et ledelsesrum med plads og ambitioner, hvor du er med til at præge den fremtidige udvikling af handicapområdet i Herning Kommune.
  • En åbenhed over for det, vi ikke lige selv har tænkt på forhånd.
  • En stilling som kan tilpasses dig og dine kompetencer og interesser.
  • En central rolle i den fortsatte udvikling af, at borgerne og deres familier får en god overgang fra ung til voksen.
  • En plads på et lederhold, som vil gøre strategien “Kloge hjerter, kom og bliv” til en stor succes.
  • En plads i bestyrelsen for “Puls”, som laver praksisnær uddannelse, læring og supervision til medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde.
  • En organisation hvor vi har et ligeligt fokus på menneske, faglighed og økonomi.

Vi forestiller os, at du har en socialfaglig uddannelse suppleret med lederuddannelse. Jobbet kan tilpasses til dig og din profil og kan derfor varetages af ledere med både kort og lang ledererfaring.

Du får det overordnede ansvar for driften, økonomien, resultaterne, udviklingen og formidlingen af Herning Kommunes dagtilbud til voksne med udviklingshandicaps og autisme.

Du skal sikre et fællesskab og et tæt udviklende samarbejde mellem de tre dagtilbud.
Dagtilbuddene består af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse, hvor borgerne løser opgaver bestilt af private virksomheder.

De mennesker, der har en del af deres dagligdag hos os, har oftest også behov for støtte fra andre tilbud i handicap- og psykiatriområdet. Derfor er samarbejde med de øvrige centre og andre, der har betydning for borgerne, et helt centralt fokusområde med stor betydning for borgernes hverdag, vores faglige udvikling og den økonomiske balance.

I hele landet står det specialiserede socialområde over for store udfordringer, som vi endnu ikke kender svarene på. Vi har en systemisk tilgang til arbejdet med at tiltrække kvalificerede medarbejdere og til det, at flere mennesker får behov for støtte fra handicap- og psykiatriområdet. Partnerskaber, samskabelse og handlekraft fylder derfor rigtig meget og fremtiden er kendetegnet ved, at vi går nye veje og arbejder endnu mere på, at få borgernes stemmer i spil overalt.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter gældende overenskomst. Der kan være mulighed for at forhandle et individuelt kvalifikationstillæg.

Vi håber du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere.

Du kan her læse


Læs mere om dagtilbuddene på Herning Kommunes hjemmeside

Og mød og følg os via facebooksiden https://www.facebook.com/klogehjerter

Kontakt meget gerne handicap- og psykiatrichef Kirsten Bundgaard på telefon 22 80 38 24 til en snak om dig og jobbet.

Ansøgningsfrist

5. september 2022 kl. 9.00.

Vi har samtaler den 14. og den 19. september 2022. Imellem første og anden samtale er der en individuel samtale med Kirsten Bundgaard, og der udføres profiltests.


I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.