Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til Bo- og Støttecenter Herning, Lindekollegiet

Er du uddannet pædagog og har lyst til at blive del af et team af medarbejdere i en organisation, der hele tiden er i forandring, hvor ikke to dage er ens - ja, så kan det være dig, vi søger.

Vi er Bo- og Støttecenter Herning, som omfatter et korps af bostøttemedarbejdere, der primært yder støtte i borgerens eget hjem, Cafeen, 5 botilbud §105/85 og Lindekollegiet, et midlertidigt botilbud §107.

Den ledige stilling er på Lindekollegiet, da en kollega har valgt at søge nye udfordringer.
På Lindekollegiet kan der bo 17 voksne i alderen 17 – 30 år, der har behov for socialpædagogisk støtte i varierende omfang. Fælles for dem er, at de har brug for at få afklaret, hvilke muligheder de har for boform i deres yngre voksenliv med afsæt i den enkeltes ønsker, ressourcer og kompetencer.

Medarbejdernes primære opgaver består i at støtte den unge i at udvikle kompetencer ift. en døgnrytme, der gør det muligt at passe et STU forløb eller et arbejdstilbud, tøjvask, rengøring, økonomi, læse post i e-boks, kontakt til fx læge, øjenlæge og tandlæge. Støtte til at have et aktivt fritidsliv og til vedligeholdelse- eller opbygning af netværk med venner og pårørende mm.

Vi søger en kollega, der:

 • er uddannet pædagog
 • er faglig stolt
 • som minimum har kendskab til Neuropædagogik og KRAP
 • kan- og vil målsætte, reflektere og evaluere over andres og egen praksis
 • kan arbejde målrettet i forhold til den enkelte borgers handleplan
 • er stærk ift. skriftlig dokumentation
 • er god til at indgå i relationer med såvel beboere, kolleger som med pårørende og eksterne samarbejdspartnere
 • både kan arbejde selvstændigt og som en del af et team
 • er udadvendt, initiativrig, omstillingsparat og har handlekraft
 • er loyal overfor såvel kolleger som for de stillede- og aftalte opgaver

Vi tilbyder:

 • et tværfagligt team af fagligt kompetente medarbejdere
 • en spændende pædagogisk arbejdsplads i konstant forandring og udvikling
 • varierende og til tider komplekse opgaver med pædagogiske udfordringer
 • et fagligt miljø, med en Neuropædagogisk tilgang, understøttet af KRAP som metode
 • kollegial sparring og plads til forskelligheder

Stillingen er på 30 timer i ugen med skiftende arbejdstider, dag- aften og rådighedstjenester og hver 3. weekend, som det ser ud nu.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Lokal løndannelse og efter gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kontaktes:

Afdelingsleder, Lene Andersen 20 62 17 82 eller koordinator på Lindekollegiet, Katrine Pedersen 25 34 12 85.
Samtaler forventes afholdt tirsdag, den 21. december 2021

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.