Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Beredskabsinspektør til myndigheds- og forebyggelsesafdeling
Brand & Redning MidtVest søger en faglig og analytisk stærk inspektør til vores afdeling for myndighed og forebyggelse.

Vi er en organisation med opgaver i relation til spændende og spektakulære byggerier, et erhvervsliv i fuld fremdrift, over 1. mio. besøgende til områdets mange store og særlige arrangementer og mere end 4 mio. overnattende turister.

Du vil komme til at indgå i et fagligt stærkt og velfungerende team, hvor vi løser mange og forskelligartede opgaver, herunder brandteknisk sagsbehandling, brandsyn, rådgivning af ejerkommunerne, borgere og virksomheder samt udvikling og analyse.

En anden væsentlig opgave er at understøtte det operative beredskab, så det sikres, at uddannelse, materiel, taktiske planer og arbejdsmiljø opfylder gældende lovgivning, regler og krav, samt de forventninger ejerkommunerne har til beredskabets serviceniveau.

Det kan blive en del af dine opgaver at sikre, at beredskabet til stadighed kan håndtere såvel eksisterende som nyt byggeri og at foretage analysearbejde med dele af dimensioneringen af beredskabet.

Afdelingen er i rivende udvikling, og vores ambition om større faglighed, kompetent rådgivning og dialog i øjenhøjde gør, at du i høj grad vil kunne få indflydelse på optimering af vores processer og arbejdsgange.

Vi har en uformel tone på tværs at hele beredskabet og tror på, at samarbejde på tværs af afdelingerne skaber trivsel, sammenhængskraft og arbejdsglæde.

Vi vil være landsdelens faglige kraftcenter, arbejde for ensartethed og spille positivt ind i Danske Beredskabers, sikre faglig udvikling, styrke samarbejdet med naboberedskaberne, herunder ved at bidrage til læring, ens praksis og kvalificeret opgaveløsning. Arbejdet kan derfor indeholde opgaver på tværs af beredskaberne og deltagelse i netværk.

Dine nærmere arbejdsopgaver og andel i særlige projekter vil tilrettelægges efter kompetencer, erfaringer og interesser.

Dine faglige kompetencer:

 • Du kan have en byggeteknisk baggrund gerne som konstruktør eller ingeniør, også gerne med en brandteknisk videreuddannelse.
 • Du kan have en baggrund som brandsyner, byggesagsbehandler, rådgiver, inspektør, katastrofe- og risikomanager eller lignede.
 • Du er analytisk tænkende og arbejder ud fra en empirisk tilgang.
 • Du har gennemført Beredskabsstyrelsens kurser, der giver kompetence til at varetage brandteknisk sagsbehandling og foretage brandsyn, eller er indstillet på at gennemføre uddannelsen.
 • Du har med fordel erfaring med projektarbejde og projektstyring.
 • Du har med fordel operativ erfaring, er gerne uddannet indsatsleder og er beredskabsfagligt stærkt funderet.
 • Du har kørekort til min. kat B.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Du er helhedsorienteret, dialogsøgende og serviceminded overfor samarbejdspartnere.
 • Du har en uformel og dialogbaseret tilgang både til kollegaer og opgaveløsningen.
 • Du er engageret og har gode samarbejdsevner og godt humør.
 • Du kan arbejde selvstændigt, projektorienteret og målbevidst.
 • Du er inspirerende med gode evner til at skabe resultater.
 • Du er udadvendt, tillidsvækkende og troværdig med gode formulerings- og kommunikationsevner, både i skrift og tale.

Vi tilbyder:

 • En spændende arbejdsplads med engagerede medarbejdere i et stærkt fagligt miljø.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • En arbejdsplads med høj grad af selvstændighed og ansvar.
 • En arbejdsplads hvor vi hjælper hinanden på tværs af organisationen.
 • Indflydelse på egne arbejdsopgaver og arbejdsgange.
 • For den rette kandidat på sigt at indgå i indsatsledervagten.

Yderligere information

Er du interesseret i stillingen kan du læse mere om os på vores hjemmeside – www.brmv.dk.
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingschef Rasmus Klüver Jensen, telefon 21 43 55 70, for yderligere oplysninger om stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Aflønning sker efter principperne om “Ny Løn” og i henhold til overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger. Stillingen er 37 timer om ugen. Ansættelsesstedet er vores administration i Herning.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning

Din ansøgning, dit CV og dokumentation for uddannelse og tidligere ansættelser skal fremsendes senest den 12. december 2021. Samtaler forventes afholdt den 21. december.

Det er et krav, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse ”Hemmelig” og kan opretholde denne godkendelse under hele ansættelsen. Desuden skal du kunne fremvise straffeattest og bibeholde denne under hele ansættelsen.

Om os:

Brand & Redning MidtVest er et fælleskommunalt ejet paragraf 60 selskab. Det vil konkret sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse §60. Det fælles beredskab arbejder inden for den nuværende beredskabslovs rammer og er ejet af Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner i fællesskab. Selskabet er stiftet med virkning fra 1. januar 2016.

Som medarbejder i Brand & Redning MidtVest bliver du del af en organisation med 22 fastansatte medarbejdere og ca. 350 deltidsansatte og frivillige fordelt på 15 stationer i de tre ejerkommuner.

Vores vision er:

Vi vil være et beredskab, der gennem synlighed og nærvær skaber tryghed, samt sikkerhed for borgerne og erhvervslivet.
Vi vil være et beredskab, hvor den enkelte medarbejder altid bidrager aktivt til fællesskabet og helheden.
Vi vil være en organisation, der til stadighed er nysgerrige og udfordrende.
Vi vil være en rummelig organisation, som medarbejder- og kompetencemæssigt er i balance.
Vi vil være en organisation, der har fokus på kommunikation og gensidig orientering der fremmer effektive løsninger.
Vi vil være en organisation, der til stadighed værner om et godt arbejdsmiljø.
Vi vil være ydmyge overfor beredskabets unikke opgaver. Vi har en ambition om at leve op til de forventninger, der stilles os samt øge omverdenens viden om vores ydelser.

Mission

Vi leverer tryghed og sikkerhed for borgere og erhvervsliv.
Vi beskytter samfundsmæssige værdier med baggrund i lovgivningen.
Vi skaber værdi for ejer kommunerne, er lokalt forankrede, nærværende og tilgængelige

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.