Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeut til yngre personer med erhvervet hjerneskade

Ergoterapeut til specialiseret rehabilitering af yngre personer med erhvervet hjerneskade.
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Bytoften 75, Herning, søger en ergoterapeut til specialiseret rehabilitering af personer med erhvervede hjerneskader i det midlertidige botilbud (SEL § 107), Bo- og Genoptræningsafdelingen.


Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2022 eller snarest herefter. Timetal efter aftale, gerne i intervallet 30 til 37 timer.
Der er fortrinsvis dagvagter, enkelte aftenvagter og weekendvagt højst hver 3. weekend. Der kan i vagtplanlægningen tages individuelle hensyn.

Bo- og Genoptræningen er et midlertidigt fase 3 rehabiliterings tilbud for voksne personer med svære til meget svære erhvervede hjerneskader. Beboere henvises med specialiseret rehabiliteringsplan efter afsluttet hospitalsophold. Opholdets længde afhænger af beboerens udviklingspotentiale og vurderes løbende. Den typiske varighed er 3-6 måneder.

I rehabiliteringen efter erhvervet hjerneskade arbejdes hen imod, at den enkelte beboer bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har.

Du kan forvente følgende arbejdsopgaver

 • Kognitiv udredning, testning og træning (i samarbejde med neuropsykolog)
 • Udredning og træning af sociale færdigheder
 • Dysfagi, udredning og træning
 • Neurospecifik træning af OE
 • ADL træning
 • Udarbejdelse af skriftlig dokumentation inkl. statusrapporter

Vi forventer, at du

 • har erfaring eller interesse for neurofaglig rehabilitering
 • vil videreuddanne dig inden for specialet
 • har lyst til tværfagligt samarbejde

Vi tilbyder

 • Engagerede og kompetente kolleger, der tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, for at styrke den faglige udvikling
 • En varieret arbejdsdag i et positivt miljø præget af god kommunikation
 • En grundig introduktion og oplæring i specialet

Læs mere på vores hjemmeside

Har du lyst at se afdelingen har vi åbent hus torsdag den 25. november kl. 16-17. Tilmelding til afdelingsleder Lissi Thuen, koblt@herning.dk

Ansøgningsfristen

15. december 2021 kl. 8.00.
Samtaler afholdes løbende fra 29. november.

For yderligere oplysninger henvises til afd. leder Lissi Thuen, telefon 30 62 17 37, mail: koblt@herning.dk eller koordinator Charlotte Gjesse telefon  96 28 47 27.

Ansøgning med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.