Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Autoriseret psykolog til Center for Kommunikation

Center for Kommunikation søger en psykolog som konsulent til Hjerneskaderådgivningens abonnementsområde, hvor vi arbejder med følger efter hjernerystelse og hjerneskade.
Stillingen er på 37 timer og med ansættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Hjerneskaderådgivningen har flere indsatsområder

 • Abonnementsområdet for hjernerystelse/PCS og hjerneskade
 • ADHD/ASF-undervisning
 • Neuropsykologisk intervention

Den ledige stilling skal varetage opgaver inden for abonnementsområdet for Post Commotionelt Syndrom (PCS), hjerneskade samt evt. følger efter Covid-19.

Vi er et tværfagligt team bestående af ergoterapeuter, fysioterapeut, psykolog, neuropsykolog samt sygeplejerske og afdelingsleder.

Som en del af Hjerneskaderådgivningens abonnementsområde vil du bidrage til, at borgere med følger efter PCS eller hjerneskade får de bedst mulige forudsætninger for at leve et aktivt liv, og er så lidt begrænset af følgerne af PCS eller hjerneskade som muligt. Du vil samtidig være en del af et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, der skal bidrage til at sikre, at borgerne får en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Vi arbejder under Lov om Specialundervisning for voksne, men modtager i stigende grad borgere med specialiseret rehabiliteringsplan, og har et tæt samarbejde ift. indsatser under Sundhedsloven, Vi samarbejder tæt med bl.a. hjerneskadekoordinatorer, genoptræningsenheder og jobcentre i kommunerne.

Indsatsen i det tværfaglige team består i udredning, undervisning og vejledning ift. borgerne, deres pårørende og fagpersoner omkring borgeren. Vi arbejder bl.a. med psykoedukation, undervisning i hjernens opbygning og funktion, strategier ift. hukommelse, struktur og energiforvaltning.

Som hjerneskadekonsulent og psykolog vil du få et særligt ansvar for at bidrage til teamet med faglig viden, metoder og tilgange ift. emner som psykoedukation, erkendelse og accept, sorg og krise samt pårørendeindsats.

Hjerneskaderådgivningen løser opgaver for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer kommuner.
Alle konsulenter i Hjerneskaderådgivningen har ansættelsessted i Herning. Størstedelen af undervisningen foregår i vores undervisningslokaler, men vi kører også ud til borgernes hjem, når der er behov for dette.

Vores nye medarbejder har erfaring med

 • Rehabiliterende indsatser på PCS-området og evt. hjerneskadeområdet
 • At holde sig løbende opdateret på ny teori og viden, og omsætte denne til praksis
 • At arbejde ud fra argumenteret metodevalg eller lovende praksis
 • Undervisning og konsulentarbejde
 • Erfaring med – eller kendskab til de forskellige indsatser på kommunikationsområdet – fordi borgere med følger efter hjerneskade eller PCS ofte har behov for en tværfaglig indsats f.eks. ift. syn, hørelse eller IKT

På det personlige og faglige plan forventer vi, at vores nye medarbejder

 • Er uddannet psykolog, gerne med autorisation, og med særlig viden om - eller interesse for at dygtiggøre sig inden for emner som psykoedukation, erkendelse og accept, sorg og krise samt pårørendearbejde
 • Er interesseret i både at arbejde mono- og tværfagligt
 • Er indstillet på løbende at deltage i sparring, kurser og faglig udvikling m.m. mhp. at udvikle egne og teamets kompetencer
 • Bidrager til den fælles faglige udvikling i afdelingen
 • Bidrager til faglig udvikling af ydelser – til gavn for borgerne

Vi tilbyder:
 • Introduktionsforløb med oplæring
 • Faglig sparring i tværfagligt team samt mulighed for at deltage i erfagruppe for psykologer og neuropsykologer
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • Løbende deltagelse i faglige udviklingsaktiviteter og dokumentation af praksis
 • En hverdag hvor du har mulighed for både at arbejde selvstændigt og sammen med kolleger
 • Ugentlige møder med kolleger og nærmeste leder
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger

Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune.
Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder. Du kan læse mere på Center for Kommunikations hjemmeside.
Lovgrundlaget for vores område er primært Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service.

CfK dækker et stort geografisk område, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Der skal indhentes straffeattest samt børneattest i forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist til stillingen er torsdag den 2.december 2021 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt onsdag den 8. december 2021.

Ønskes yderligere oplysninger kan Afdelingsleder Kathrine Anderskou kontaktes på telefon 96 28 49 00.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside (vælg „Job“, find stillingen og vælg „Søg stillingen“).

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.