Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejerske der brænder for rehabilitering til Fuglsangsø Centret

Ønsker du at arbejde et sted, hvor du kan møde borgere med mange forskellige sygeplejefaglige udfordringer? Så har vi her jobbet til dig. Der er tale om en fast stilling på 30 timer pr uge eller efter aftale, med vagter i dag- og aftenvagt med klar overvægt af dagvagter. Du kommer til at arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagt. På afdelingen er der 8 midlertidige pladser, hvor der kommer borgere til akut aflastning, vurderingsophold efter indlæggelse eller planlagt aflastning. Den ene lejlighed er til borgere med palliationsbehov, hvor vi arbejder sammen med Anker Fjord hospice i forhold til læring og supervision. Derudover yder personalet på afdelingen også visiteret hjælp til 16 ældreboliger, som du også vil være en del af.

Vi søger en sygeplejerske der med en empatisk tilgang værner om både borgernes og de pårørendes livssituation. I samarbejde med dine kollegaer er rollen overfor borgerne at hverdagen er tryg, nem at overskue og med fokus på, at den enkelte beboer/borger føler sig værdsat og nyttig i fællesskabet.

Da forskelligheden og kompleksiteten hos borgerne øges og forandres, stilles der flere krav til de sundhedsfaglige kompetencer. Du vil kunne få dine mangeartede sygeplejefaglige kompetencer i spil, ligesom vi lægger vægt på gode kommunikative og relationelle kompetencer.

Vi forventer, at du som sygeplejerske kan bidrage med

 • At indgå i den daglige helhedspleje, tage ansvar for koordineringen og planlægningen på afdelingen, samt på tværs af enheder.
 • Gode pædagogiske, relationelle og kommunikative evner.
 • Øje for trivsel og et godt arbejdsmiljø.
 • Udvikling af de samlede kompetencer i enheden og huset.
 • Opsporing af tidlig sygdom, samt forebygge indlæggelser.
 • Yde sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger.
 • At sikre et tæt og involverende samarbejde med beboere, pårørende og de frivillige.
 • Fokus på beboernes indflydelse på eget liv, samt vægter værdighed hos den enkelte højt.
 • At være med til at sikre kvaliteten i dokumentationen og medicinhåndteringen.
 • Lyst og flair for teknologi.
 • At tage initiativ til nye tiltag.
 • At tage lederskab på det faglige område.

Vi kan tilbyde

 • En spændende arbejdsplads med en god stemning, hvor kompetenceudvikling og trivsel er i højsæde, ligesom samarbejde er i fokus.
 • Høj grad af kompetence og ansvar/medansvar.
 • En arbejdsplads, hvor der plads til og respekt for forskellighed.
 • En god introduktion og undervisning, samt imødekommenhed og hjælpsomhed.
 • Fokus på nærvær.
 • Løbende læring og supervision omkring palliationsarbejdet. Vi har i den forbindelse med dette et samarbejde med Anker Fjord Hospice.

Fuglsangsø Centret er et moderne plejecenter med 3 somatiske afdelinger, 3 demens afdelinger, hvoraf 8 pladser er til udviklingshæmmede med demenslignende adfærd. Derudover er der en afdeling med midlertidige ophold, hvor vi har en palliationslejlighed, og sluttelig en afdeling med ældreboliger.

Du bliver en del af det et sundhedsvæsen, hvor kompleksitet og opgaveglidning er i konstant udvikling. Vi har fokus på styrkelse og udvikling af fagligheden, uanset hvilken faggruppe man tilhører. Vi gør hver dag det bedste, vi kan, for at stedet skal være et godt sted at bo, leve og være.

Vi er på Fuglsangsø Centret blevet certificeret som Marte Meo plejecenter i efteråret 2019, og derfor er det en naturlig del af vores hverdag hos beboerne. Det betyder at alle medarbejdere arbejder ud fra principperne i Marte Meo, og skal igennem et forløb, som er givende for både beboere og medarbejder.

For yderligere oplysning er du meget velkommen til at kontakte centerleder Astrid Hindhede på telefon 96 28 84 61 eller mail fugas@herning.dk, eller ass. centerleder Mette Ankersen på telefon 96 28 84 79 eller mail fugm0@herning.dk.

Vi vil meget gerne hilse på dig og vise dig rundt i huset, inden du sender en ansøgning. Du kan desuden læse mere om Fuglsangsø Centret på Herning Kommunes hjemmeside.

Vi indkalder til samtaler løbende fra den 27. oktober 2021, så vi vil blive superglade for at få din ansøgning allerede nu.

Tiltrædelsesdato

1. december 2021 eller efter aftale

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Ansøgningsfrist

10. november 2021 kl. 8.00.
Ansøgningen skal sendes elektronisk.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.