Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Social- og sundhedsassistent, som indgår i Teamlederfunktionen

Vi søger en Social- og sundhedsassistent, der vil være med til at sikre høj faglighed og kvalitet for vores 36 borgere, der kommer på et akut ophold, et vurderingsophold eller til et specialiseret eller avanceret rehabiliteringsophold på vores 36 midlertidige pladser i Rehabiliteringscenteret. Vi har mange forskellige borgere i midlertidige ophold med medicinske sygdomme, palliation, kirurgi/sår, demens, neurologi og akutte ophold. Vi har en sygeplejerske i vagt 24 / 7, så du har altid mulighed for sparring, hjælp og rådgivning i din vagt.

Har du lyst til at blive en del af et stærkt tværfagligt team, hvor der er stor fokus på trivsel, sammenhold, faglig udvikling og høj faglighed? Mulighed for kompetenceudvikling og fokus på patient/pårørende involvering? En spændende varierende hverdag, hvor du bliver bakket op af kolleger i et tæt tværsektorielt samarbejde?

Vi søger en erfaren social – og sundhedsassistent, som kan indgå i Teamlederfunktionen i dagvagten. Som Teamleder har du ansvaret for et team på 10 borgere, og du har 2 sosu kolleger, to terapeuter og den koordinerende sygeplejerske at samarbejde med om opgaverne. Der er altid en sygeplejerske, som du kan trække på til de sygeplejespecifikke opgaver, og du aftaler selv med sygeplejerske, om det er er dig som Teamleder eller sygeplejersken, som tager lægekontakter samt mål – forventningsmøderne med visitationen mm.

Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i dagvagt og med få aftenvagter. Det er med weekendvagt hver 2. weekend eller 3 weekend ud fra dit eget ønske. Stillingen er på 30 - 37 timer og ønskes besat pr 1. december eller efter aftale.

Vi modtager borgere fra sygehusene og borgere fra eget hjem til midlertidige ophold som akut ophold, vurderingsophold eller et specialiseret / avanceret rehabiliterings ophold. Derudover har vi indtil foråret 2022 en skærmet enhed med 6 pladser til demens. Vi har et stort flow mellem 60 – 80 indlæggelser/udskrivelser hver måned. Vi har et tæt samarbejde og en velorganiseret MED – og arbejdsmiljøorganisation. Vi har ligeledes et tæt samarbejde med kommunens visitationsenhed, akutteamet og kommunens øvrige sygeplejersker med specialfunktion.
Vi har det kollegialt rigtig godt sammen på tværs i centeret, og der er en god tone – og vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden i hverdagen.

Hvem er vi

 • Rehabiliteringscentret er opdelt i 4 teams med hver deres overordnende speciale.
 • Til hvert team er der tilknyttet sygeplejersker, sosu-personale og terapeuter.
 • Vi har studerende og elever og alle bidrager til deres læring.
 • Vi tager alle ansvar for det gode arbejdsmiljø og sætter pris på godt humør og fællesskab.
 • Tillid, samarbejde og ordentlighed er vigtige for os i kommunikationen.
 • Vi prioriterer at lave kompetenceudvikling, og vi har mange muligheder for at få faglig udvikling.

Hvem er du

 • Du er en faglig kompetent og gerne erfaren social- og sundhedsassistent.
 • Du har en bred klinisk erfaring og er interesseret i at følge med udviklingen, og du bidrager proaktivt til egen og kollegernes udvikling.
 • Du har gode samarbejdsevner på alle niveauer.
 • Du har et godt overblik, er god til at prioritere, er fleksibel og kan møde vores borgere og deres pårørende i de behov, de har.
 • Inddrager borgere og pårørende og kan arbejde målrettet ud fra opsatte mål.
 • Bidrager til udviklingen af Rehabiliteringscenteret med de nye opgaver det nære sundhedsvæsen giver os i fremtiden.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø og en positiv kultur, som har en afsmittende effekt på patienter og pårørende.

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og aftale om Ny Løn

Ansøgningsfrist

Mandag den 22. november 2021 – vær OBS på, at vi påbegynder samtalerne sidst i oktober, og at stillingsopslaget bliver taget ned, når vi har ansat den rette.

Ansøgning sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Hanne Fog på telefon 40 25 38 73.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.