Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

GENOPSLAG AKT- pædagog til daginstitutionen Galaxen

Galaxen søger en AKT-pædagog med ansættelse fra 1. november '21. Stillingen er på 34-37 timer.

Hvem er vi?

Galaxen er en daginstitution beliggende i Herning midtby beliggende på Brorsonsvej 6, i sammenhæng med Brændgårdsskolen.
I Galaxen er der stor fokus på små enheder, nærvær, overskuelighed og tryghed for børn og voksne. Galaxen består af 4 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper, 1 førskolegruppe og 2 specialgrupper

AKT-funktionen i Galaxen

I Galaxen lægger vi vægt på mangfoldighed under mottoet: ”med plads til hver enkelt lille stjerne”.

I Galaxen har vi børn og familier med forskellige forudsætninger og meget forskellige ressourcer. AKT- funktionen skal understøtte arbejdet ud fra Herning kommunes fællesskabsstrategi med fokus på at alle børn føler sig som værende med i fællesskabet samt at alle børn bliver så dygtige de kan.

Vi tror på at en tidlig indsats har afgørende betydning for det enkelte barns trivsel og læringsparathed og dermed gør en forskel i barnets videre livsforløb. Indsatsen for inklusion, tidlig opsporing samt et tæt forældresamarbejde har derfor høj prioritet.

Formålet med AKT-funktionen

AKT(Adfærd, kontakt og trivsel) -pædagogen er en særlig ressourceperson, der skal styrke indsatsen i forhold til
 • inklusion og stærke børnefællesskaber for alle børn
 • børn og familier i udsatte positioner
 • tidlig opsporing.

AKT-pædagogens opgaver

 • Videns person i forhold til inklusion, tidlig opsporing og indsats
  AKT-pædagogen skal være opdateret på den grundlæggende viden på området og bringe denne viden i spil i forhold til ledere og medarbejdere.
 • Sparringspartner for kolleger og leder
  Bringe egen viden på banen og sætte kollegernes egen viden i spil.
 • Iagttagelse og observation
  AKT- pædagogen skal gennem iagttagelse og observation kunne give kolleger feedback på den pædagogiske praksis og igangsætte processer og pædagogiske tiltag. Desuden bidrage til at kvalificere dokumentationen og den videre indsats.
 • Koordination og opfølgning
  AKT-pædagogen skal sammen med ledelsen sikre koordination og opfølgning på indsatserne.
 • Styrke forældresamarbejdet
  Gennem viden om familiedynamikker, redskaber til håndtering af udfordrende samarbejde og relations skabene tiltag.
  Yde vejledning til forældre i en periode i samarbejde med stuepædagogerne.
 • Tovholder på Ressource Center møder
  AKT-pædagogen er tovholder på RCM og andre møder omkring børnene.
 • Mere indgribende indsatser
  AKT-pædagogen skal i tæt samarbejde med ledelsen kvalificere vurderingen af hvornår en problemstilling kalder på et eksternt samarbejde.
 • Indsats i forhold til enkelte børn og mindre grupper af børn
  AKT- pædagogen er en ekstra ressource for teams, hvor der er børn der i en periode ikke trives. Her kan vedkommende indgå på en stue i en kortere periode for at understøtte et pædagogisk tiltag, give én til én opmærksomhed til et barn, understøtte et eller flere børn i en overgangssituation fx fra vuggestue til børnehave, være rollemodel for kollegerne.

AKT-pædagogens kompetencer

 • Høj faglighed og viden i forhold til inklusion og tidlig opsporing
  Vi søger en pædagog med AKT-uddannelse eller anden relevant efteruddannelse.
 • Legitimitet blandt kollegerne
  AKT-pædagogen skal have den nødvendige respekt og gennemslagskraft i personalegruppen. Det stiller krav til faglighed såvel som personlighed.
 • Vejlednings- og kommunikationskompetencer
  AKT-pædagogen skal være en god kommunikator for at kunne bringe egen og kollegers viden og kompetencer i spil.
 • Systematik og administrationskompetencer
  AKT-pædagogen skal have overblik, kunne arbejde systematisk, være god skriftlig og anvende de nødvendige digitale redskaber.
 • Viden og robusthed i forhold til samarbejde omkring vanskelige problemstillinger
  AKT-pædagogen skal have den nødvendige viden, de rette redskaber og den psykiske robusthed til at håndtere vanskelige samarbejdssituationer.

Yderligere oplysninger

Læs mere om os på vores hjemmeside Galaxen.aula.dk

Spørgsmål til ovenstående kontakt; Institutionsleder, Susanne Kondrup, telefon 24 79 17 19.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende regler.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 23. september '21 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt i uge 39.
 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.