Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejerske til Vesterled Plejecenter

Sygeplejerske til dagvagt og weekendfri til ny struktur på Vesterled Plejecenter.

Vi ansatte en sygeplejerske i juni og mangler nu at få den sidste stilling besat. Vesterled er i gang med en omfattende forandringsproces, og vi har de sidste måneder arbejdet med vores værdier og organisering i et samarbejde med kommunes HR-afdeling. Med udgangspunkt i dette har MED-udvalget 10. marts besluttet at sammenlægge seks afdelinger til tre samt at prioritere nærledelse på afdelingerne, og nu mangler vi den sidste dygtige sygeplejerske for at få holdet sat.

Som sygeplejerske er du tilknyttet 3. etage med 32 boliger - heraf er fire af boligerne ægtepar-lejligheder. Der er omkring 25 faste tværfaglige kollegaer knyttet til hver afdeling, både sygeplejersker, assistenter og hjælpere samt pædagogisk personale. Din nærmeste sparringspartner er afdelingslederen, og sammen med dygtige kollegaer skal i sørge for at der sker et flow i arbejdet ude i afdelingen og på tværs i huset. Det er derfor vigtigt at du kan se helheder, gå på tværs og samtidig yde nærvær til dine kollegaer i afdelingen. Vi har meget fokus på at inddrage og uddelegere til assistenter og hjælpere, og det er vigtigt at du ser dette som din fornemste opgave.

Her nogle emner som du ligeledes skal kunne mestre:

 • At udføre sygepleje: dvs. sygeplejersken skal udføre sygepleje og rådgive kollegaer om konkret sygepleje hos beboer; omfattende identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering.
 • At lede sygepleje: dvs. at sygeplejersken varetager den faglige ledelse af indholdet i ydelsen. At sygeplejersken varetager de administrative og koordinerende funktioner omkring pleje- og behandling i samarbejde med kollegaer i afdelingen. Herunder uddelegerer og anvende kompetencer i hele personalegruppen.
 • At formidle sygepleje: at sygeplejersken er i stand til at formidle den generelle sygeplejefaglige viden, til f.eks. kollegaer, samarbejdspartner og uddannelsessøgende. Herunder at kunne formidle ny viden og implementere denne ved bl.a. undervisning, oplæring og opfølgning
 • At udvikle sygeplejen: dvs. at sygeplejersken systematisk sætter egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle et bedre sygeplejetilbud og kvalitetssikre sygeplejen. Herunder være med til at skabe kompetenceudvikling og danne rammer for et godt uddannelsesmiljø.

Du skal søge stillingen fordi du hviler i dig selv, er ambitiøs og elsker kompleksitet og ansvar - og fordi du tør bruge dig selv i det daglige arbejde med medarbejderne og beboerne. Du brænder igennem med energi og et positivt væsen, der let danner relationer til alle, især til vores dejlige beboere og pårørende. Du viser vejen til at der er masser af (livs)kvalitet i den sidste del af livet - også på et plejehjem.

Som sygeplejerske har du

 • lyst til en varieret hverdag, hvor det er vigtigt at være en fagligt velfunderet rollemodel, med klinisk erfaring inden for feltet
 • vilje til at samarbejde - både op, ned og til siden
 • evnen til at skabe trygge, effektive og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb
 • et skarpt blik for hensigtsmæssig planlægning og fordeling af pleje- og behandlingsopgaver
 • talent for at formidle og kommunikere - mundtligt såvel som skriftligt - til kolleger og kontakter i og ud af huset
 • det sorte bælte i pårørendesamarbejde - og du er optaget af meningsfyldte aktiviteter for beboere.

Du vil få

 • god, tydelig og tillidsfuld ledelse - samarbejde både op, ned og til siden
 • et udfordrende job, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og hvor hverdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed
 • plads i en afdeling/et hus, hvor respekt og tillid skal præge samarbejdet
 • en forventning om at du vil deltage i efteruddannelse i det omfang, der er behov for det - vi vil gerne bruge dig som klinisk vejleder for studerende, hvis du har - eller har lyst til at tage - uddannelsen i samme
 • en arbejdstid på 30 timer ugentligt (kan forhandles) i dagvagter - og ingen weekendarbejde
 • mulighed for at være med til at præge både din stilling og organisationen, da vi er i gang med en omfattende udviklingsproces.

På Vesterled bor 88 ældre med fantastisk beliggenhed midt i Herning i et gennemtænkt arkitekttegnet byggeri. Hverdagen er bygget op om velfungerende leve-/bo-miljøer, hvor vi laver mad, spiser og hygger sammen. Vesterled har ingen aflastning eller skærmede pladser.

Vil du vide mere?

Du kan få yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte afdelingsleder Pernille Anna Knudsen på mail vedpz@herning.dk eller telefon 22 42 89 23. Du er velkommen til at se stedet efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen sender du med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag via link i annoncen senest 27. september kl. 12, og vi holder samtaler i uge 39. Vi ansætter gerne fra 1. november.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.