Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Rigtig spændende aftenvagtstilling for SSA til det neurologiske team.

Spændende stillingsopslag for SSA, Rehabiliteringscentret, i Herning Kommune

 Social- og sundhedsassistent til det neurologiske speciale, Rehabiliteringscenter, Herning.

Har du lyst til at blive en del af et stærkt tværfagligt team, hvor der er stor fokus på trivsel og høj faglighed?  Hvor der er stor fokus på patient / pårørende involvering?

Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i aftenvagten med weekendvagt hver 2. weekend i det neurologisk team. Der er mulighed for at arbejder hver 3. weekend på sigt. Der er ligeledes mulighed for dagvagter i perioder, da det giver muligheder for andre spændende opgaver og at deltage i alle funktioner i patientforløbene. Vi arbejder med kompetenceudvikling indenfor senhjerneskadeområdet, da der i 2020 er kommet nye nationale krav.

Stillingen er på 30 timer og ønskes besat pr 1. august eller efter aftale.

Timerne vil fortrinsvis være tilknytter vores neurologiske team, og der vil være god introduktion til stillingen. Vi har pga. den øgede patientkompleksitet fået mulighed for at øge vores fremmøde i aftenvagten, således at der er 2 i aftenvagten til Teamets 10 patienter. Vi er et stort Rehabiliteringscenter, og vi prioriterer at hjælpe hinanden på tværs i huset. I aftenvagten er der yderligere 6 kolleger og evt. personale til patienter, som har fast vagt. Vi har altid en sygeplejerske i huset 24 / 7, og der er altid mulighed for faglig sparring. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt, og vores 8 terapeuter indgår aktivt i patientforløbene og i samarbejdet med visitationen sammen med plejen.

Rehabiliteringscentret er en vigtig brik i det nære sundhedsvæsen i Herning Kommune.

Vi modtager patienter fra sygehuse og borgere fra eget hjem til midlertidige ophold.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang i et tæt tværfagligt samarbejde med høj grad af patient og pårørendeinddragelse. Vi har et tæt samarbejde med kommunens visitationsenhed, akutteamet og kommunens øvrige specialfunktioner. Vi har lige været samlet på en fantastisk hyttetur, hvor vi arbejdede med kommunikation og teambuilding. Vi har intensiveret arbejdsmiljøorganisationen for at sætte fokus på trivsel og fastholdelse. Vi har ikke mindst sat fokus på kompetenceudvikling, og planlægger løbende med undervisning. F.eks. har vi planlagt undervisning i særlig forflytning til de neurologiske patienter, hjerte-lunge-udredning og meget mere. Vi har det kollegialt rigtig godt sammen, og der er en god tone – og vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden i hverdagen. Vi har et agilt arbejdsmiljø, og er gode til at tage godt imod nye kolleger.

Hvem er vi

 • Rehabiliteringscentret er opdelt i 4 teams, med 10 patienter i hvert team.
 • Til hvert team er tilknyttet sygeplejersker, sosu-personale og terapeuter.
 • Vi har studerende og elever på alle niveauer og alle bidrager til deres læring.
 • Vi tager ansvar for det gode arbejdsmiljø og sætter pris på godt humør og fællesskab.
 • Tillid, samarbejde og ordentlighed er vigtige for os i kommunikationen.
 • Vi vægter tværfagligheden og anerkender den funktion, vi hver især udfylder på rehabiliteringscenteret.

Hvem er du

 • Gerne erfaring som social- og sundhedsassistent.
 • Gerne med interesse og / eller erfaring indenfor det neurologiske område.
 • Værdsætter at arbejde i tværfaglige teams.
 • Har et godt overblik og er god til at prioritere
 • Inddrager borger og pårørende og kan arbejde målrettet ud fra en rehabiliterende tankegang.
 • Bidrager til udviklingen af Rehabiliteringscenteret med de nye opgaver det nære sundhedsvæsen giver os i fremtiden.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø og en positiv kultur, som har en afsmittende effekt på patienter og pårørende.

Løn og ansættelsesvilkår

efter overenskomst og aftale om Ny Løn

Ansøgningsfrist

25. juni – vær OBS på, at vi afvikler samtalerne løbende, og at stillingsopslaget bliver taget ned, når vi har ansat den rette.
Ansøgning sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside www.Herning.dk

Nærmere oplysninger om stillingen

kan fås ved henvendelse til centerleder Hanne Fog 40 25 38 73 eller assisterende centerleder Anders Bagger på  96 28 46 55/21 54 41 04.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.