Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Familieterapeut til Familie og Netværk

Center for Børn og Forebyggelse, Herning kommune, søger fra 1. september 2021 en Terapeut til Team Familie & Netværk - 37 timer ugentligt.

Familie & Netværk er et skræddersyet behandlingstilbud baseret på en intensiv familiebaseret indsats, der med den unge i fokus samarbejder og arbejder terapeutisk med forældrene, den udvidede familie, nærmiljøet, skolen, fritidsområder, relevante organisationer m.m. – om barnet/den unges problemadfærd.

Målgruppen er børn og unge mellem 6 -17 år, der har en problematisk adfærd, fx med skoleforsømmelser, kriminalitet, psykiatri, isolation, indadvendt/udadvendt adfærd, misbrug, aggressiv adfærd m.v.

Formålet med Familie & Netværk er at skabe en indsats, der inddrager alle relevante aktører i de udsatte børn og unges liv - i en fleksibel, intensiv, kortvarig og systematisk behandling, med fokus på at skabe en bæredygtig forbedring af børnenes/de unges livsmuligheder.

Målet med Familie & Netværk er at skabe forbedringer for de udsatte børn og unge i form af blandt andet:
 • Forbedrede familierelationer
 • Mere stabil skolegang
 • Bedre sociale færdigheder og prosociale relationer
 • Fravær af misbrug og kriminalitet
Indfrielsen af disse effekter vil forventeligt skabe markant forbedrede livsmuligheder for børnene/de unge.

Endvidere er det et centralt mål for Familie & Netværk, at der gennem hele behandlingen arbejdes med Generalisering - for at sikre at en positiv udvikling fortsætter efter behandling, og at mindre indgribende indsatser muliggøres eller i bedste fald, at yderligere indsats bliver overflødig.

Opgaven

 • Du vil komme til at arbejde meget selvstændigt efter optræning.
 • Hver terapeut arbejder med 3-5 familier ad gangen.
 • Du skal arbejde med system- og familieterapi – og indsatsen i familien foregår som udgangspunkt i familiens hjem.
 • Du skal forestå kortlægning og grundig analyse i familien og i netværket.
 • Du skal engagere de primære omsorgsgivere og andre nøglepersoner i aktiv forandringsorienteret behandling – samt overvinde eventuelle barrierer for engagement.
 • Du skal planlægge og implementere interventioner – gennem brug af vores analytiske fasemodel samt vores værdisæt (Familie & Netværks arbejdsmetode).
Du har desuden en ressourcefokuseret tilgang til familier og netværk.
 
 • Du skal foretage en klar og præcis dokumentation af behandlingsarbejdet via en ugentlig rapport samt en Vedligeholdelsesrapport.
 • Du skal samarbejde med alle relevante organisationer, systemer og nøglepersoner – gennem hele behandlingen.
 • Der vil være ugentlig vejledning – individuelt og i teamet - samt ekstern konsultation fra Metodecentret.
 • Terapeuten indgår i et team, hvor det at kunne modtage, give og omsætte feed back vægtes højt.
 • Der vil være ekstern team-supervision ca 6-8 gange årligt.
 • Du deltager i en 4-dages Grundtræning og hele teamet deltager i Træningsseminarer flere gange årligt sammen med terapeuter fra andre kommuner – arrangeret at Familie & Netværk, Metodecentret.
 • Arbejdet foregår på ’skæve’ tidspunkter. Behandlingen rummer en indsats døgnet rundt alle ugens 7 dage, hvorfor teamet skal være tilgængeligt.
Pt. arbejdes der efter en ”vagtordning”, hvor hver enkel terapeut har telefonvagt hver 4. uge. Her dækkes alle sager i teamet.
 • Kørekort er påkrævet.

Kvalifikationer

 • En relevant uddannelsesbaggrund som f.eks. socialpædagog, socialrådgiver el.lign.
 • Yderlig kvalificering/uddannelse, relevant socialpædagogisk erfaring i familie- og netværksarbejde, viden og erfaring om psykiatriske problemstillinger samt familiebehandling.
 • Viden og erfaring med systemisk (strukturel og strategisk) familieterapi samt kognitiv adfærdsterapi.
 • Struktureret og god til selvstændigt at planlægge og systematisere en varieret arbejdstid, arbejdsopgaver og arbejdsgange.
 • Gode samarbejdsevner, engagementsdannelse, formidlingsevne skriftligt og mundtligt samt personlig gennemslagskraft.
 • Erfaring, viden og/eller lyst til at arbejde efter en velbeskrevet metode.
 • Villig til at modtage feedback og omsætte det i din praksis, og god til at opsøge faglig sparring.
Vi kan tilbyde
 • En udviklingsorienteret og udfordrende arbejdsplads, der vægter kvalitet i opgaveløsningen. Vi er i konstant udvikling af den behandlingsmæssige indsats i forhold til børn, unge, deres familier samt systemerne omkring familien.
 • Fagligt vidende og engagerede medarbejdere samt en velfungerende organisation.
 • Et godt og udviklende samarbejdsmiljø i afdelingen, som består at flere tilbud rettet til børn, unge og familier.
 • Et velfungerende team bestående af 1 vejleder samt 4 terapeuter.
 • Introduktionsforløb for nyansatte, samt tæt løbende supervision og vejledning.

Nærmere information om stillingen

Kan fås ved henvendelse til Vejleder Bente Stalk på telefon 23 31 49 44.

Informationsmøde om Familie & Netværk

Afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 17-18.
Markedspladsen 4 på 4. sal i Herning.
Tilmelding til Bente Stalk på telefon 23 31 49 44.

Sidste ansøgningsfrist

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 8.00.

Samtalerne forventes at blive afholdt tirsdag den 6. juli 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår

Sker efter gældende overenskomst.
Stillingen er til besættelse den 1. september 2021.

Ansættelsesprocedure

Ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.