Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Spændende psykiatrisygeplejerske til Akut Teamet, Herning

Går du og brænder for at være med til at sikre at borgere med psykisk lidelse oplever højt kvalificeret kommunal hjælp i den akutte og sub-akutte fase? Har du lyst til at udvikle samarbejdet omkring borgere med psykiske lidelser sammen med regionspsykiatrien, socialindsatsen, hjemmesygeplejen, misbrugscenter, socialpsykiatrien og ikke mindst praktiserende læger?

Så kunne du være vores nye kollega i Akut Teamet med fokus på Akut Psykiatri

Sundhed og Ældre i Herning kommune har som Danmarks første fået midlerne til at udbygge vores eksisterende Akut Team til at udføre psykiatrisksygepleje til personer med psykiske lidelser i eget hjem. Udover 4 psykiatrisygeplejersker består Akut Team af 10 somatiske sygeplejersker. Vores vigtigste opgave er at forebygge indlæggelser og lave kompetenceudvikling blandt kollegerne i Herning kommune.

Vi ønsker, at borgerne mødes med omsorg, nysgerrighed på den enkelte, og et højt psykiatrifagligt niveau. Vi ønsker en sygeplejerske, der kan arbejde selvstændigt og samtidig kan være en stærk teamplayer. Du skal kunne arbejde i et felt, hvor der skal tænkes nye løsninger i samspil med en bred vifte af vores mange gode kolleger og samarbejdspartnere.

Der er tale om en fast stilling på 30-32 timer pr. uge i dag og aftenvagter. Weekendvagt hver 4. uge.

Psykiatri sygeplejerskens arbejdsområde i Akut Teamet består bl.a. i

 • Sygeplejefaglig vurdering af borgere i eget hjem i samarbejde med praktiserende læge / vagtlægen.
 • Psykiatrisk sygepleje i eget hjem i akutte/sub akutte situationer
 • Faglig sparring og undervisning
 • Samarbejde på tværs af:
  - Kommunen; særligt hjemmesygeplejerskerne, Rehabiliteringscenteret, socialpsykiatrien, socialindsatsen, misbrugscenteret og varmestuen
  - Regionshospitalet; samarbejde ved udskrivelsen med Følge-hjem ordning og opfølgning indtil behandlingsopstart
  - Egen læge, vagtlægen, politiet og Falck ifm akutte opgaver.

Vi tilbyder

 • En rigtig god tilpasset introduktionsperiode
 • At du får indflydelse på videreudvikling af Akut Team
 • Et godt arbejdsmiljø med mulighed for både faglig og personlig udvikling
 • Rammer som passer til opgaven, da Akut Teamet selv prioriterer i opgaverne ud fra en faglig vurdering
 • Fokus på udvikling af den psykiatriske sygepleje og kvaliteten heraf
 • En NADA uddannelse, hvis du ikke har det
 • Super kompetente kolleger, der vægter et godt samarbejde og høj faglighed
 • Gode samarbejdsrelationer på tværs i opgavevaretagelsen

Vi ønsker en kollega med følgende kvalifikationer

 • Solid og bred psykiatrisk erfaring, gerne min. 2 år
 • Være i besiddelse af gode pædagogiske og kommunikative evner, samt høj grad af selvstændighed og imødekommenhed
 • Kan handle og bevare roen og overblikket i akutte situationer
 • Har gode samarbejdsevner og vilje til tværfagligt samarbejde
 • Er parat til at gå det uforudsigelige i møde med respekt, faglighed og ansvar
 • At du har humor og vil medvirke til en god stemning blandt Akutteamets 14 sygeplejersker

Tiltrædelse den 1. August 2021.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR efter principperne om Ny løn.

Ansøgningsfrist

Den 17. juni 2021 kl.8.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. juni.

Nærmere oplysning

Om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder for Akutteamet Hanne Fog på telefon 40 25 38 73. Ønsker du kontakt med psykiatrisygeplejerskerne i Akut Teamet og evt. deltage i et uformelt kaffemøde, så kontakt Hanne Fog, som kan formidle kontakten.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.