Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Socialrådgiver til fleksjobteamet

Sygefravær og Jobfastholdelse søger en socialrådgiver til Fleksjobteamet på grund af opnormering

Har du lyst til at arbejde borgerinddragende, tværfagligt og helhedsorienteret i mødet med borgerne? Og vil du være en del af en organisation, der er med til at udvikle mere borgerinddragende beskæftigelsesindsatser? Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Sygefravær og Jobfastholdelse er en del af Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune. Afdelingen arbejder med en bred målgruppe af borgere – sygemeldte borgere og borgere i jobafklaring, ressourceforløb eller fleksjob.

Du vil primært komme til at arbejde med ledige borgere, der er visiteret til fleksjob.

Arbejdet

 • Afholde lovpligtige/motiverende borgersamtaler med henblik på at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet/i arbejde
 • Etablere ansættelser
 • Tværfagligt samarbejde både med eksterne og interne samarbejdspartnere
 • Varetage administrative opgaver relateret til indsatsen på området, herunder udarbejdelse af seniorpension, pensionssager samt bostøtteansøgninger
 • Iværksætte praktikker samt andre beskæftigelsesrettede indsatser for ledige fleksjobbere

Faglige kvalifikationer

 • Du har en mellemlang socialfaglig uddannelse
 • Du har interesse for at arbejde med beskæftigelsesindsatsen, og det er en fordel med erfaring men ikke et krav
 • Du har bred viden om arbejdsmarkedet samt gerne kendskab til det lokale arbejdsmarked i Herning og de omkringliggende kommuner
 • Du kan anvende din faglighed til at motivere og hjælpe ledige fleksjobbere i arbejde
 • Du har lyst til at arbejde med alle typer mennesker både med fysiske, psykiske og evt. sociale udfordringer
 • Du kan arbejde selvstændigt og prioritere dine opgaver, da vi aldrig savner noget at lave
 • Du har evnen til at lytte og være nysgerrig på borgerens ressourcer, drømme, relationer og perspektiver
 • Du ser muligheder på arbejdsmarkedet, samt anser samspillet med omgivelserne og det tværfaglige samarbejde for vigtige i beskæftigelsesindsatsen
 • Du skal have mulighed for at bruge egen bil til enkelte arbejdsopgaver 
 • Du er en dygtig kommunikator både på skrift og i tale. Du skal kunne trives med administrativt arbejde, idet det fylder meget af din arbejdsdag, og der er store krav til skriftlig dokumentation

Personlige kompetencer

 • Du er nysgerrig, åben og spørgelysten
 • Du kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Du er udviklingsorienteret og omstillingsparat
 • Du er proaktiv af natur, handlekraftig og resultatorienteret

Vi kan tilbyde

 • En god og inspirerende arbejdsplads
 • Åbent kontormiljø
 • Sagssparring og faglig kollegial backup, en åben tone og en hjælpsom, afslappet omgangsform
 • En arbejdsplads med flekstid, styring af egen kalender og prioritering af egne opgaver i hverdagen
 • Introduktionsplan for at sikre en god start
 • Fleksible arbejdsvilkår med stor frihed i arbejdstilrettelæggelsen samt mulighed for hjemmearbejdsdag
 • Stillingen er på 37 t/ugentligt og løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst
   
I Herning kommune har vi fokus på at borgerinddragelse skal spille en central rolle, da vi i Herning Kommune, sammen med en række øvrige kommuner og forskere fra Aalborg Universitet, har indgået et samarbejde ved navn CUBB (Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser).
Det handler om, hvordan vi i kommunerne kan lave mere borgerinddragende indsatser med fokus på inddragelse i samtaler/møder, med civilsamfundet, i virksomhedssamarbejdet m.v. Med CUBB ønsker vi også at udvikle en kultur, hvor vi er mere nysgerrige på borgernes mening om vores bidrag og hvor vi tør være åbne for feedback og refleksiv praksis i vores daglige arbejde.

Som ny medarbejder er det derfor vigtigt, at du finder interesse i det borgerinddragende arbejde og bidrager med nye tiltag, som også kan højne det faglige niveau.
Tiltrædelse: 1. februar 2024.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt relevant dokumentation.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder Anne Sofie Rosenhøj på mail: anne.sofie.rosenhoj@herning.dk

Frist

Ansøgning inkl. CV samt relevante bilag skal være os i hænde senest den 5. december 2023 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 20. december 2023.

Vi modtager kun ansøgninger sendt elektronisk.
Du kan læse mere om Sygefravær og Jobfastholdelse

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.