Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Barselsvikariat til Høreafdelingen ved Center for Kommunikation

i Herning

Vi søger en vikar for perioden 1. juni 2023 – 1. februar 2024 med eventuel mulighed for forlængelse.
Stillingen er på 37 timer ugentlig. Der kan tilbyde fleksibilitet, hvis ansøger ønsker et andet antal arbejdstimer, dog minimum 34 timer ugentligt.

Du er uddannet hørekonsulent, audiologopæd, teknisk audiolog eller audiologiassistent med erfaring indenfor høreapparatbehandling og/eller tinnitus området.

Organisering

Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune med 45 medarbejdere.

Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder. Centret har desuden en regional høreklinik. (se www.cfk.herning.dk)

Center for Kommunikation dækker et stort geografisk område og betjener 6 kommuner.

Vores nye kollega vil få tjenestested i Herning samt betjene borgere i andre kommuner og forventes at skulle varetage generelle audiologopædiske opgaver og tinnitus-området. Dette kan evt. kombineres med undersøgelser i høreklinikken.

Der vil være kørsel, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed.

Høreafdelingen består af 9 medarbejdere samt afdelingsleder. Afdelingens primære opgaver er rådgivning og vejledning til borgere med høretab, justering af høreapparater, afprøvning af høretekniske hjælpemidler, undervisning af borgere med tinnitus, undervisning af borgere med CI samt rådgivning og vejledning af erhvervsaktive borgere med høretab. I høreklinik regi foretages alle relevante undersøgelser til høreapparatbehandling samt tilpasning og justering af høreapparater.

Vi søger en medarbejder som

 • Kan varetage hørepædagogiske opgaver i relation til voksne med høretab
 • Kan justere høreapparater
 • Kan eller har interesse i tinnitus-området
 • Evt. vil kunne varetage opgaver i regi af høreklinikken.

Dine arbejdsopgaver vil være

 • Vejledning, rådgivning og undervisning af borgere
 • Telefonbetjening af borgere
 • Udredning af høretekniske hjælpemidler samt udfærdigelse af sagsfremstillinger
 • Justering af høreapparater
 • Medvirken i tinnitus-kurser samt individuelle tinnitus-samtaler

Vi forventer, at du

 • Er udadvendt, selvstændig og initiativrig.
 • Både kan indgå i en aktivt samarbejdende gruppe og arbejde selvstændigt
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i afdelingen
 • Kan indgå i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere som f.eks. andre interne faggrupper og eksterne firmaer m.fl.

Vi tilbyder dig at blive en del af

 • En fagligt dygtig, engageret, nysgerrig og velfungerende faggruppe der hele tiden arbejder med fagligt fokus på opgaven med at levere og udvikle ydelser - til gavn for borgeren
 • Et fagfællesskab der er forankret i gensidig respekt samt i at hjælpe og sparre med hinanden
 • En faggruppe med varme, omsorg og humor

Løn og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst.

Der vil blive indhentes straffeattest samt børneattest i forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist

til stillingen er mandag den 17 april kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt fredag den 21. april.

Ønskes yderligere oplysninger

kan afdelingsleder Henriette Gadegaard kontaktes på telefon 96 28 49 00.

Ansøgning skal sendes elektronisk via linket i opslaget.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.