Gå til sidens indhold

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune

Medarbejdere med sundhedsfaglig uddannelse til Bostedet Mejerihaven

Er du uddannet SSA eller SSH? Ønsker du dig et spændende, udfordrende og udviklende job? Vil du være med til skabe et socialpædagogisk tilbud i Bo & Aktivitet i Aabenraa Kommune? Har du lyst og gå-på-mod til at være en del af et nyopstartet bosted sammen med et nyt tværfagligt personale team? Og vil du være med til at sikre borgerne en god trivsel i deres nye hjem? Så er det måske netop dig, vi har brug for.

Om Bostedet Mejerihaven
Bostedet Mejerihaven er et §108 tilbud til borgere med væsentlige psykiske og fysiske udfordringer og et funktionsniveau på 0-5 år. Bostedet er opstartet den 1. maj 2024 i Felsted ved Aabenraa. Bostedet har fem borgere, der døgndækkes med vågne nattevagter. Kompleksiteten fordrer et aktivt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, SOSU assistenter og andre relevante faggrupper. Der er  ansat en fagkoordinator til at støtte op om den daglige drift.

Beskrivelsen af bostedets borgergruppe
Borgerne er kendetegnet ved at have
 • udfordringer på selvregistrering og selvregulering herunder bevidsthed om egen krop og sind og evnen til at kunne mærke og regulere sine følelser
 • et betydelig behov for samregulering som at have en person tæt på sig for at kunne regulere sig selv
 • brug for markant støtte til aroulsal regulering som at regulere indre spændingstilstande og støtte til skift af aroulsal niveau
 • tæt støtte gennem mentalisering ved kraftig stressreaktion og overstimulering, der påvirker adfærden.

Om jobbet
Bostedet hører organisatorisk set til Bo & Aktivitet og er fortsat i opstartsfasen. Du bliver en aktiv del af at opbygge et trygt hjem for borgerne og en god arbejdsplads for dig og dine kollegaer.

Dine arbejdsopgaver er
 • daglig pædagogisk og individuel støtte
 • ledsagelse til læge, sygehus og tandlæge
 • kontakt og samarbejde med pårørende, sagsbehandlere og værge
 • arbejde med risikostyring, medicinhåndtering og forflytninger
 • varetagelse af personlig hygiejne og praktiske opgaver; bl.a. rengøring, tøjvask mm.
 • udførelse af daglig dokumentation i Nexus.
Vil du vide mere om os, har vi en video, der fortæller mere.

Om dig
Vi forventer, at du fagligt kan arbejde med
 • kontrolleret mentalisering, overvejelser og refleksion over egne og borgers mentale tilstande
 • borgers overstimulering, hvor adfærden kan blive højlydt, rigid eller udadreagerende
 • risikostyring, medicinhåndtering og forflytninger
 • dokumentation i fagsystem
Det er også en forventning, at du fokuseret kan arbejde med struktur, relationsdannelse og tydelig kommunikation, foruden at du kommunikerer tydeligt med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du personligt 
 • er struktureret
 • har fokus på relationsdannelse
 • gør brug af en direkte, anerkendende og imødekommende kommunikationsform, hvor bevidstheden omkring egne og andres behov styrker din faglighed
 • overvejer og reflekterer over egne og borgers mentale tilstande
 • har en god refleksionsevne, som aktivt styrer egen praksis, og er i stand til at bidrage konstruktivt i samarbejdet med borgere og kollegaer
 • har fokus på legen som pædagogisk tilgang
 • er klar til at starte et nyt bosted op og være med til at lægge vejen, mens vi går den.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor
 • hverdagen er alsidig, spændende, udviklende og til tider lidt hektisk
 • kollegernes personlige og faglige kompetencer er vigtige i løsningen af de faglige kerneopgaver
 • der fokuseres på, at alt er læring, læringsprocesser og udvikling
 • feedback er en aktiv del af hverdagen
 • der tages udgangspunkt i borgeren og hvor vi har fokus på hverdagsrehabilitering, det udviklende og det gode liv
 • kollegagruppen vægter engagement og selvstændighed med frihed under ansvar
 • fællesskab og humor er vigtige ingredienser i samarbejdet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomster FOA (SSA og SSH).

Der er tale om fast stilling på 37 timer pr. uge.

Opstart den 1. september 2024 eller før hvis muligt. Arbejdet finder sted på Bostedet Mejerihaven i Felsted.

Stillingerne indebærer skiftende arbejdstider, hvilket er både dag-, aften- og weekendarbejde samt helligdage. Der arbejdes fast hver 2. weekend. Arbejdstiden er skiftende og i tidsrummet kl. 06.45– 22.00 alle ugens dage.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Allan Knudsgaard på mail ak@aabenraa.dk eller telefon 29611384. Du kan også kontakte fagkoordinator Mette N. Nissen på telefon 24521316 mellem kl. 8 og 9 de fleste hverdage.

Ansøgning
Send din ansøgning via linket senest den 25. juli 2024.

Ansættelsessamtalerne bliver afholdt den 30. juli 2024.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.