Gå til sidens indhold

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune

Team Sundhedsfaglig søger tværfaglig sagsbehandler til en fast stilling

Er du ergo- eller fysioterapeutuddannet? Vil du gerne samarbejde med borgere, samtidig med at du har administrative opgaver? Lyder sagsbehandling, borgersager efter serviceloven og ind for rehabilitering som noget du kan? Og er du smilende, hjælpsom og god til at samarbejde? Så er stillingen som tværfaglig sagsbehandler måske noget for dig. 

Team Sundhedsfaglig søger en tværfaglig sagsbehandler til en fast stilling til besættelse fra den 1. oktober 2024. 

Om os
Team Sundhedsfaglig er del af Visitation & Understøttelse. Vi er en afdeling samlet af fem teams. Team Sundhedsfaglig består af sundheds- og socialfaglig personale. Vi prioriterer smil, hjælpsomhed i hverdagen og benytter enhver lejlighed for at samarbejde på tværs internt og eksternt til gavn for borgerne.

Vi er en myndighedsafdeling, der daglig træffer afgørelser. Vores kerneopgave er, at understøtte borgernes evne til at mestre eget liv ud fra den rehabiliterende tilgang inden for rammerne i Lov om Social Service og de politiske fastlagte serviceniveauer. Vi er ligeledes en afdeling, der løser opgaver meget bredt i forhold til serviceloven, hvilket kræver flair for tværfaglig opgaveløsning. Vi arbejder med Bestiller Udfører Model (BUM) og vægter i høj grad løbende dialog med vores udfører.

Opgaverne som tværfaglig sagsbehandler indbefatter, at
 • sætte rehabilitering og udvikling på dagsorden i det daglige arbejde
 • sikre at målene for dette fremgår tydeligt i den enkelte sagsbehandling
 • træffe afgørelser og følger op på borgersagerne efter serviceloven og have fokus på at der altid er den rette indsats på rette tidspunkt
 • samarbejde tværfagligt og koordinerende inden for bl.a. sygeplejen, hjemmeplejen, træning, hjælpemidler samt Rehabiliterings- og korttidscenter herunder deltage i tavlemøder med udfører
 • du skal du kunne bistå ved funktionsvurderinger i forbindelse med ansøgning om træning, bil og BPA.

Vores forventning til dig er, at du
 • har en terapeutfaglig uddannelses baggrund i form af ergo- eller fysioterapeut
 • har erfaring med arbejdet eller interesse for at arbejde som sagsbehandler i en myndighedsafdeling og gerne med erfaring i vores styresystem NEXUS
 • kan udarbejde en udredning, vurdering og træffe en afgørelse
 • er i stand til at systematisere, prioritere og afgrænse opgaver
 • trives med hovedvægt af administrative opgave
 • har gode kommunikative evner både i skrift og tale.

Vi er også på udkig efter dig, der 
 • er omstillingsparat og ser muligheder i omstillingsprocesser
 • vægter et tæt samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere
 • kan motivere borgeren til udvikling
 • er bidragende til det gode arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
 • en varieret arbejdsdag, der veksler imellem borgerbesøg, sagsbehandling og dokumentation,
 • en høj grad af fleksibilitet og medindflydelse i forhold til planlægning af eget arbejde,
 • et hold af kompetente kollegaer og en arbejdsplads, der prioriterer mulighed for faglig sparring og løbende udvikling af opgaveløsningen,
 • en arbejdsplads med godt humør,
 • et introduktionsprogram med mentor

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi indhenter straffeattest og en ansættelse er afhængig af, at denne er tilfredsstillende. 

Yderligere oplysninger om stillingen
Forventet tiltrædelse den 1. oktober 2024.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 15. august 2024.

Kan du se dig selv i en af de ovenstående stillinger?
Har du praksiserfaring eller interesse for at arbejde med de nævnte områder, så send os din ansøgning senest den 8. august 2024.

Yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Dorthe Tychsen Ludvigsen på telefon 29 77 63 11 eller tillidsrepræsentant Pernille Duus på telefon 51 85 77 45.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.