Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

SSA'er til Hjemmeplejen Skive/Højslev

Vil du være en del af et tværfagligt team, der kendetegnes ved høj faglighed og som har fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø? Vi arbejder hver dag med det mål, at vi vil give vores borgere de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her.

Vi søger

Social- og sundhedsassistent til blandede vagter.
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. oktober eller tidligere.
Der er mulighed for arbejde hver 2. weekend eller hver 3. weekend + 1 dag ekstra over 12 uger.
Det er vigtigt for os at arbejde med den attraktive arbejdsplads, derfor er vi meget lyttende og tager udgangspunkt, hvis det er muligt, i de ønsker medarbejderen har, selvfølgelig med fokus på vores kerneopgave.

Hjemmeplejen Skive/Højslev møder ind på Møllestien, Skovbakke hjemmet og Gammelgaard.

Vi er en stor harmonisk medarbejdergruppe fordelt på forskellige faggrupper, på de 3 baser.

Vi har fokus på at skabe fællesskab og et godt arbejdsmiljø sammen, både med de kollegaer, der er i det enkelte område, samt de andre baser i hjemmeplejen Skive/Højslev. Vi hjælper hinanden på tværs i områderne, i løsning af opgaverne, når der er behov for det

Vi arbejder bevidst med elektronisk dokumentation i vores fagsystem. Den rehabiliterende tilgang til borgerne, så hver enkelt kan leve et så selvstændigt liv, så længe som mulig i egnet bolig.

Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling for alle faggrupper, ud fra de forskellige kompetenceprofiler. Herunder har vi fokus på delegering af sygeplejeopgaver, så den ”rette mand på rette sted” til borgernes bedste.

Udover dine faglige kompetencer, så vægter vi også dine personlige kompetencer højt

Der er sjældent to dage der er ens i hjemmeplejen. Du kan forvente, at der ofte er travlt og derfor er det vigtigt at du trives i et højt tempo. Både borgerne, deres pårørende og dine kollegaer er afhængige af dig og din indsats. Derfor er det vigtigt, at du er mødestabil og fleksibel. Vi løfter i flok og stræber efter at gøre os umage hver dag og vi arbejder sammen om at nå vores fælles mål; at give vores borgere de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Det gør vi ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både borgerne, deres pårørende og til hinanden som kollegaer. Vi er sammen om at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor vi løser tingene gennem dialog.

Det kan du forvente hos os

Det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start. Derfor tilbyder vi en grundig og individuel introduktion til opgaverne. Du vil blive introduceret til opgaverne med udgangspunkt i borgernes situation og kommunens kvalitetsstandarder.

I Skive Kommune har vi fokus på udvikling, trivsel og ordentlighed

Vi arbejder ud fra værdierne trivsel, udvikling og ordentlighed – det betyder blandt andet at vi har værdibaseret ledelse og en lav magtdistance. Som ansat ved Skive Kommune er du en del af en Sundhedsordning.
Derudover har vi en række aktive foreninger; personaleforeningen, kunstforening og sportsforening samt en feriefond.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger

er du velkommen til at kontakte områdeleder Gerda Andersen på telefon 20 34 30 22.

Du kan læse mere om hjemmeplejen på po.skive.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Ansættelsesdato

1. oktober 2024 eller tidligere.

Ansøgningsfrist

11. august 2024.
Samtaler forventes afholdt løbende samt den 14. august 2024. 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.