Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Naturmedarbejder til vådområde og vandløbsprojekter

Vidste du, at Skive Kommune har en unik natur fordelt på land og vandløb, og en stor ambition om at have et godt kendskab til den? Eller vidste du, at Fur og dens unikke natur med lyng-silke, bredbægret ensian og alle tre soldug er i Skive Kommune?

Vi arbejder via vores vådområder og lavbundsprojekter, på at forbedre og udvide disse naturområder. Men ikke kun med fokus på udvidelse af arealerne, vi vil også have tænkt kvalitet, biodiversitet og gode løsninger ind i projekterne. Vil du hjælpe os med at sætte fokus på at samtænke vores CAP projekter til mere helhedsorienterede løsninger? Så har vi en stilling til dig!

Om jobbet

Som projektmedarbejder vil dine arbejdsopgaver primært omhandle vådområde- og vandløbsprojekter. Du vil indgå i et tidligt samarbejde med projektlederne på vådområde- og vandløbsprojekter, således vi kan skabe de bedste naturforhold i projekterne. Du vil få væsentligt indflydelse på projekternes udformning igennem hele processen. Du vil også skulle indgå i dialogen med lodsejere, interessenter og rådgivere.

De første 3 år vil stillingen også omfatte arbejdsopgaver med bekæmpelse af invasive arter, samt kystbeskyttelsessager.

Der er tale om en fast stilling som ønskes besat snarest eller senest 1. august 2024.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse som ingeniør, biolog, skov- og landskabsingeniør eller lignende. Vi ser gerne at du har et godt kendskab til de danske naturtyper og deres flora, samt erfaring med naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljøvurderingsloven. Vi ser også gerne at du har kendskab til administration af Natura 2000 områder og bilag IV arter. At du er god til kontakt og skabelse af en positiv dialog med lodsejere og andre interessenter. Erfaring med projektstyring vil være en fordel. Det vil også være en fordel at du er i stand til at håndtere både detaljerne men også at du kan arbejde med ideudvikling og sparring omkring løsninger på et mere overordnet niveau.

Vi lægger vægt på, at du er holdspiller, arbejder effektivt, kvalitetsbevidst og er god til at håndtere interessekonflikter. Du skal være udadvendt, god til den mundtlige dialog og den skriftlige formidling.
Du er åben og har et godt humør - også når det brænder på.

Om os

Du vil blive en del af både projektlederteamet og naturfaggruppen i team Vand & Natur, som udgør den ene halvdel af Byg & Miljøafdelingen, der er en del af Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling. Byg & Miljø har 42 medarbejdere med arbejdsområder indenfor naturbeskyttelse, vandløb, landbrug, virksomheder, affald, forurenet jord, rotter, grundvand, spildevand og byggesager.

Vi har en hyggelig og uformel omgangstone i det daglige. Mottoet er, at det skal være sjovt at komme på arbejde samtidig med at arbejdet har stor betydning for Skive Kommunes borgere og virksomheder.

Kom med på et hold der brænder for naturen og for gode relationer – både i forhold til hinanden og til borgerne! Send en ansøgning til os – Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Frist

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 5. juni 2024.
Samtaler forventes afholdt i uge 25.

Ønsker du flere oplysninger

er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Winnie Post på mail wipo@skivekommune.dk eller teamleder for Vand & Natur Peter Haugsted på telefon 51 24 68 51 / mail peha@skivekommune.dk.

Skive Kommune har bl.a. en sundhedsordning, samt en aktiv personaleforening og sportsforening.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling med den relevante faglige organisation.
Arbejdstiden er 37 timer/ugentligt med flekstid.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.