Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Psykolog til PPR i Skive Kommune

Det er ikke ofte, det sker, men vi søger en ny kollega til vores psykologgruppe.

I PPR i Skive Kommune tror vi på, at alle mennesker i alle aldre gør deres bedste, med de ressourcer, de har til rådighed. Det syn gennemsyrer den måde, vi i PPR går ind i vores relationer på – hvad enten det gælder tilgangen til børn, forældre, professionelle samarbejdspartnere eller hinanden kollegialt. Vi går ydmygt og lyttende ind i alle vores samarbejdsrelationer og anser den ydmyghed som en generel forudsætning for forståelse og samarbejde mennesker imellem. Vores afsæt er troen på, at børn gør det godt, hvis de kan og vores fælles grundlag er, at ressourcer og etablering af positive relationer og fællesskaber til enhver tid bør tage mere fokus end udfordringer, vanskeligheder og pile der peger indad.

Vi arbejder med hele børne- og ungeområdet fra 0-18 år på tværs af almene og specialtilbud i kommunen. Vi møder dermed et væld af forskelligartede problematikker og samarbejdspartnere i vores hverdag. Vi bruger størstedelen af vores arbejdsdag tæt på børnenes kontekst og bestræber os på at minimere tiden vi bruger på skriftligt arbejde, så vi netop kan være en del af hverdagen i kommunens tilbud. Det tværfaglige samarbejde er omdrejningspunktet for vores hverdag både internt og eksternt og du bliver en del af et fast tværfagligt team, som har sin daglige gang rundt i kommunens dagtilbud og skoler.

Du bliver herudover en del af en lille, tæt psykologgruppe på 8 psykologer, hvor vi alle kender hinanden godt. Vi er i psykologgruppen vidt forskellige med stor variation i vores erfaringsgrundlag, vores faglige interesser og personlige kompetencer. Vi ser vores forskelligheder som en gave til det faglige fællesskab.

Vi har i PPR i Skive Kommune meget højt til loftet med plads til stor selvstændighed og der er mulighed for en høj grad af selvtilrettelæggelse. Vi er optagede af både den konsultative og vejledende tilgang til PPR-arbejdet, men arbejder også målrettet med lettere behandling til kommunens børn. Tilbuddet om lettere behandling har allerede været en del af psykologernes opgaveportefølje de seneste år og vi er godt i mål med at favne den brede diversitet i vores arbejdsfelt.

Jobbet som PPR-psykolog stiller store krav til din fleksibilitet, relationskompetence og evne til at strukturere de mangfoldige arbejdsopgaver. Hverdagen foregår i højt tempo på mange forskellige matrikler i kommunen, men vi bestræber os i PPR aktivt på, at når vi rammer kontoret, så lander vi blødt og omsorgsfuldt hjemme hos vores kollegaer. Vi prioriterer det sociale sammenhold højt, både i og uden for arbejdstiden. PPR i Skive Kommune er en arbejdsplads, der er værd at køre efter.

Du er

  • uddannet psykolog
  • interesseret i en fuldtidsstilling (37 timer)
  • indehaver af et kørekort

Vi er

28 medarbejdere fordelt på faggrupper
  • Børnefysio- og ergoterapeuter
  • Tale/hørekonsulenter Læse/matematikkonsulenter Psykologer
  • Administrative

For yderligere oplysninger

til stillingen - kontakt
Sektionsleder Morten Jørgensen, telefon 61 90 68 22 / mail mojr@skivekommune.dk eller Faglig leder, psykologer Louise Rytter Højmark, telefon 21 19 13 62 / mail lryh@skivekommune.dk

Ansøgningsfrist

3. juni 2024.

Ansættelsessamtaler

10. juni 2024.

Tiltrædelse

1. august 2024.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.