Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Opsøgende/Housing first medarbejder

Opsøgende/Housing first medarbejder søges til spændende stilling

Er du god til at skabe relationer og ønsker du, at gøre en forskel for de mest udsatte borgere? – så har vi drømmejobbet.

Støttekontaktpersonsordningen under servicelovens § 99 er en opsøgende ordning hvis formål er at styrke borgernes mulighed for, at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne behov og ønsker, og dermed gøre dem i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.
Udover ovenstående er der med den nye hjemløsereform kommet et styrket fokus på de mest udsatte borgere i hjemløshed eller de der er i risiko for hjemløshed jævnfør § 85 A. Dette betyder at vi arbejder ud fra Housing first metoden, hvor tanken er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed hvor grundopfattelsen er, at boligen er en basal menneskeret.

Vil du vide mere – brug følgende link – Housing First-tilgangen | Social- og Boligsstyrelsen

Målgruppen

Målgruppen for ordningen er de mest socialt udsatte, og isolerede sindslidende, eventuel med en rusmiddelproblematik af enten stof eller alkohol – og hjemløshed.

I Skive Kommune er ordningen under servicelovens § 99 forankret under Rusmiddelcenteret som består af
 • Et konsulentteam bestående af 7 medarbejdere, der arbejder med samtaleforløb til borgere i alle aldre med et problematisk forbrug af rusmidler.
 • Et ambulatorium bestående af 2 medarbejdere, der arbejder med udlevering af medicin, samt social behandling for de borgere der af forskellige årsager ikke formår at indgå i et samtaleforløb.
 • To medarbejdere der arbejder med henholdsvis forebyggelse samt samtaler med børn og unge der oplever rusmiddelproblematikker i deres netværk.
 • en støttekontaktperson der arbejder efter servicelovens § 99, og hvor vi nu søger en anden støttekontaktperson.

Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt i tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Jobbets indhold

 • Være opsøgende i forhold til udsatte borgere.
 • Være brobygger mellem borgere og kommunale og frivillige tilbud.
 • Være deltagende i tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.
 • Samarbejde tæt med blandt andet boligselskaber, fogedretten, politi, pårørende og forskellige myndighedssektioner.
 • Være undersøgende på Skive kommunes tilbud, både i kommunalt regi, og privat regi.
 • Skabe gode relationer til udsatte borgere.
 • Kunne være behjælpelig med at skabe et hjem for de borgere der er i målgruppen for Housing first.
 

Faglige og personlige kompetencer

 • Social- eller sundhedsfaglig uddannelse.
 • Gerne kendskab til MI (Motivational Interviewing) og Housing first tilgangen herunder CTI og ICM.
 • Interesse i og gerne erfaring med målgruppen.
 • En der kan sætte egen og andres faglighed i spil.
 • Fleksibel og evner at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret.
 • Gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt.
 • I besiddelse af et positivt livssyn og har masser af humor.
 • Møder borgeren med respekt, anerkendelse og nærvær.
 • Kan håndtere konflikter
 • Trives med uforudsigelighed hvor ingen dage er ens.
 • Har kørekort

Du skal være indstillet på relevant kompetenceudvikling, blandt andet i metoderne MI, CTI og ICM hvis du ikke allerede besidder relevant viden inden for disse tilgange og metoder.

Vi tilbyder

 • Et grundigt introduktionsforløb med sidemandsoplæring.
 • Dygtige og engagerede kollegaer og et arbejdsmiljø hvor vi lægger stor vægt på faglig sparring
 • Plads til faglig og personlig udvikling samt mulighed for løbende opkvalificering.
 • Ekstern supervision
 • Fokus på Skive Kommunes værdier: trivsel, udvikling og ordentlighed
 • Sundhedsordning.

Rusmiddelcenteret er en del af Center for Psykiatri og Rusmiddel, der tæller ca. 70-80 medarbejdere, og består af en bred vifte af tilbud, der dækker både rusmiddelbehandling, forebyggelse, dagtilbud, døgntilbud, bostøtte og opsøgende medarbejdere.

Jobbets rammer

Stillingen er på 37 timer ugentligt, med tiltrædelse den 1. maj 2024.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise børneattest samt en tilfredsstillende straffeattest.

Løn

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Nadia van der Kooijpå telefon 24 87 86 32.

Frist

14. marts 2024 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 21. marts 2024. 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.