Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Bliv pædagogisk assistentelev i Skive Kommune

Skive Kommune søger kreative og ambitiøse elever til den pædagogiske assistentuddannelse med start den 1. august 2024.


Er du interesseret i andres udvikling, har kreative evner, er tålmodig og udadvendt, så er den pædagogiske assistent uddannelse måske noget for dig.
Du bliver igennem dit uddannelsesforløb klædt på til et spændende arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov.
I Skive Kommune arbejder vi målrettet sammen med eleven om at skabe det bedste uddannelsesforløb.

Karrierevejen som pædagogisk assistent, vil give dig mulighed for et fremtidigt arbejde i bl.a. vuggestuer, børnehaver, på skoler, i skolefritidsordninger, som dagplejer i eget hjem eller i et botilbud for voksne med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Den pædagogiske assistent uddannelse giver dig også mulighed for eksempelvis at læse videre til pædagog eller lærer. Du vil også kunne efter-videreuddanne dig inden for området til for eksempel oplæringsvejleder for kommende pædagogiske assistent elever.

Igennem uddannelsen får du

 • En grundlæggende viden om, hvordan du kan drage omsorg for børn, unge, voksne og handicappede
 • En viden om, hvordan du planlægger og udfører aktiviteter inden for bevægelse, idræt og natur
 • En viden om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære
 • Et oplæringsforløb, hvor du får lov til at afprøve og koble teori på de mange spændende arbejdsopgaver, du har i vente som pædagogisk assistent.

Vi tilbyder

 • Elevløn under hele din erhvervsuddannelse, der som udgangspunkt tager op til 2 år og 1,5 måneder
 • Fire skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Skive
 • Tre oplæringspladser, hvor du kan komme i oplæring i en vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO, eller et dag- og døgntilbud for voksne handicappede inden for special- og socialområdet
 • Vejledning gennem hele din uddannelse, både på skolen og i praktikken
 • En særlig personlig service, hvis du eksempelvis er læse- og skriveudfordret. Et tilbud der er gældende gennem hele uddannelsen, hvis du er berettiget til det
 • Du vil også i din tredje oplæringsperiode have mulighed for at tage fire uger af din oplæringsperiode i udlandet, hvis du ønsker dette.

Vi forventer, at du

 • Er personligt engageret og motiveret gennem hele din uddannelse
 • Er medansvarlig for din personlige og faglige læring og udvikling gennem dit uddannelsesforløb
 • Har en høj lærings- og arbejdsmoral, og kan indgå i gruppearbejde og det tværfaglige samarbejde
 • Er villig til at arbejde med både børn og unge inden for normalområdet samt unge og voksne inden for det specialiserede område (herunder også pleje- og omsorgsopgaver)
 • Har gennemført grundforløb 2, eller på andet vis har tilsvarende kompetencer. Læs i øvrigt optagelsesbetingelserne her.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 15. marts 2024 kl. 12:00.

Yderligere informationer

Kontakt uddannelsesansvarlig i Skive Kommune Lone Rask Hansen, mail lone@skivekommune.dk / telefon 99 15 62 52 eller ved at kontakte Social- og Sundhedsskolen - Uddannelsesleder Therese Færch Christensen, mail tc@sosu-stv.dk / telefon 20 63 11 77.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.