Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Kontorelev til Kultur- og Familieforvaltningen

Kultur- og Familieforvaltningen søger en ambitiøs og initiativrig kontorelev fra den 1. september 2024.

I Skive Kommune lægger vi stor vægt på at udvikle og dygtiggøre alle medarbejdere. Udviklingen går hurtigt, og vi forventer, at vores kommende elev trives i en foranderlig organisation. Elevtiden er en læreproces. Derfor vil vi gøre meget for at støtte og vejlede, så du får en lærerig elevtid - både menneskeligt og fagligt. Til gengæld forventer vi, at du selv er aktiv i din læring og er ambitiøs i forhold til din egen udvikling.

Kultur- og Familieforvaltningen består af Ledelsessekretariatet, Familieafdelingen, Kultur og Fritid samt Skole- og Dagtilbud. Du kan læse mere om områdernes arbejdsopgaver www.skive.dk/kontorelev

Vi tilbyder

 • udfordringer og mange forskellige opgaver
 • ansvar og mulighed for at præge din egen uddannelse
 • et uformelt arbejdsmiljø
 • engagerede kolleger
 • løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst
 • en uddannelse med vægt på Skive Kommunes tre værdier: Trivsel – Udvikling – Ordentlighed.

Vi forventer, at du

 • er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • tør tage initiativ og komme med løsningsforslag
 • er engageret og har en positiv indstilling
 • er serviceminded og imødekommende
   
Vi har modet og muligheden for at tænke nyt. Vil du være med, så tag imod udfordringen og søg elevstillingen.

Din baggrund

For at kunne søge stillingen, skal du have bestået eller forvente at bestå en af følgende uddannelser
 • Kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse (EUX) med fagretningen kontor
 • Handelsskolens grunduddannelse med specialer (HG2, HGS), der giver adgang til offentlig administration
 • Gymnasialuddannelse (STX/HF/HTX) + handelsskolens 5 ugers grundforløb (HGS)
 • Højere Handelseksamen (HHX)

Du kan kontakte en studievejleder på en handelsskole, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din uddannelse er adgangsgivende, og hvordan du kan blive opkvalificeret til at kunne søge.

Hvis du er over 25 år, skal du vedhæfte en realkompetencevurdering.
Du kan læse mere om realkompetencevurderingen på www.uddannelsesnaevnet.dk eller www.optagelse.dk.

Skriv en spændende ansøgning og vedlæg dit CV. Husk også at vedlægge eksamensbevis eller anden dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå den relevante eksamen inden 1. september 2024.

Frist

Vi skal have din ansøgning senest mandag den 4. marts 2024, kl. 12.00.
Vi forventer at holde samtaler fredag den 15. marts 2024.

Informationsaften

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad vores nuværende elever oplever, eller har du lyst til at få en snak med vejledere? Så kom til informationsaften onsdag den 28. februar kl. 17.00-18.30 på Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive – mød op ved indgangen til Borgerservice.

Har du spørgsmål?

Kontakt de elevansvarlige eller læs mere om vores nuværende elever og Skive Kommune på www.skive.dk/kontorelev

Du er også velkommen til at kontakte de elevansvarlige i Kultur- og Familieforvaltningen (Anni Albertsen på telefon 99 15 60 13 / mail anni@skivekommune.dk eller Marlene Sagi på telefon 99 15 55 57 / mail mbsa@skivekommune.dk).


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.