Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Projektleder til bæredygtig omstilling af Skive Kommunes flåde (bil- og maskinpark)

Forestil dig en hverdag, hvor du skal stå i spidsen for den bæredygtige omstilling af flåden (biler og maskiner) i Skive Kommune. Du får mulighed for at bidrage til den fortsatte bæredygtige omstilling i Skive Kommune ved at samle ”trådene” på tværs i organisationen og arbejde sammen med mange mennesker på kommunens mange forskellige arbejdspladser. Hvis det er noget du kan se dig selv i, så er du måske vores nye projektleder til EU-projektet GreenFleets.

Skive Kommune – først med den grønne omstilling

Skive Kommune har i mange år været first mover på den grønne omstilling. Allerede i 2012 anskaffede vi gasbiler og gasbusser, og vi har i mange år arbejdet med effektive og bæredygtige indkøb og udbud, som skal bidrage til at opfylde vores ambition om co2-neutralitet senest i 2050.

1. januar 2024 trådte Skive Kommune ind i EU-projektet GreenFleets, hvor tilsagnsgiver er den europæiske regionale udviklingsfond via Interreg ÖKS programmet (Öresund-Kattegat-Skagerak). Formålet med projektet er at afsøge mulighederne for en bæredygtig omstilling af flåden, herunder at bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, og helt konkret er det vores mål, at alle biler der indkøbes eller leases af Skive Kommune, er elbiler i 2030. Flåden indeholder som udgangspunkt alt kørende materiel, dvs. også tunge køretøjer i Park og Vej.

Projektet vedrører at afsøge mulighederne for en grøn omstilling af Skive Kommunes flåde, og involverer organisationen som helhed. Projektet er et prioriteret projekt for koncernen. Et projekt som er forankret centralt, hvor du tilknyttes Indkøbsafdelingen, og projektet involverer alle forvaltninger i kommunen.

Som projektleder bliver det din opgave at sikre den nødvendige fremdrift i projektets aktiviteter, som indeholder 3 indsatser
  • Omstilling af kommunens flåde
  • Grøn omstilling via udbud og aftaler
  • Planlægning og effektivisering af flåden

I tilknytning til indsatserne skal du som vores projektleder arbejde med data, drive den tekniske understøttelse, samt arbejde med adfærd og forandringsledelse i forhold til ledere og medarbejdere som skal køre i bilerne og bruge maskinerne.

Projekt på tværs af kommuner og andre interessenter

GreenFleets-projektet ledes overordnet af Aalborg Kommune. Du vil sidde med i projektets styregruppe, samt lede og sikre rapportering til Interreg. Som projektleder i Skive Kommune har du altså ansvar for at Skive Kommune leverer ind i projektet. Arbejdet bidrager derfor også til videndeling med andre kommuner mv. som vil arbejde med omstilling af deres flåde.

I projektpartnerskabet indgår desuden Hjørring Kommune, Nordjyllands Trafikselskab, Forenede Danske Elbilister (FDEL), Fyrbodals Kommunalförbund, Boråsregionen, Dalsland og Högskolan Halmstad. Projektperioden forventes at være januar 2024 – december 2026 (36 måneder).

Projektet skal for Skive Kommune ende ud med et overblik over hvordan kommunen kan omstille sin flåde, med beskrivelse af tilhørende investeringer mv. Overblikket skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til kommunens omstilling af flåden, samt dertilhørende aktiviteter.

Den projektleder vi ønsker os

Vi ønsker en projektleder, som brænder for den grønne omstilling og har erfaring med at drive lignende projekter. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du også har erfaring med arbejde i EU-projekter, og gerne erfaring eller interesse for arbejdet som fleet manager/flådestyring.

Derudover håber vi, at du kan se dig selv i disse kvaliteter
  • Du er god til at kommunikere og kan samarbejde med forskellige mennesker på kommunens mange forskellige arbejdspladser.
  • Du er dygtig til at involvere og samarbejde med andre, og har en positiv og anerkende tilgang.
  • Du kan kommunikere visionen, men også sætte dig ind i hvordan det ser ud i hverdagen for medarbejderne.
  • Du skal være god til at arbejde med data, analyser og optimering.
  • Du skal gerne have solid og dokumenteret erfaring som projektleder, som evner at drive alle faser af projektcyklussen, herunder også dialogen og samarbejdet med eksterne projektpartnere samt afrapportering til tilsagnsgiver.
  • Har en relevant uddannelse.

Bliv klogere på hvordan vi arbejder med indkøb/udbud og klima

Skive Kommunes Klimahandlingsplan – Klimahandlingsplan 2050 (skive.dk)
Skive Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik – Indkøbs- og udbudspolitik (skive.dk)

Ring til os

Hvis du er blevet nysgerrig på stillingen, så kontakt indkøbschef Laila Graugaard Jensen på telefon 30 57 01 56.

Frist

Hvis jobbet er lige dig, så send os din ansøgning senest onsdag den 6. marts 2024, hvor du beskriver, hvordan du vil byde ind på de opgaver, vi har beskrevet.

Vi forventer at holde samtaler fredag den 15. marts 2024 og ønsker, at du tiltræder snarest muligt.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse med baggrund i dine kvalifikationer og relevant erfaring.

Stillingen er tidsbegrænset, og udløber 31. december 2026.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.