Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Områdeleder til Oddense Plejecenter

Drømmer du om at blive leder på et mindre plejecenter med fokus på det gode hverdagsliv og naboskab? Vil du bidrage til at skabe en god arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø understøtter beboernes gode hverdagsliv og medarbejdernes gode arbejdsliv? Er du en erfaren leder, som ønsker at være tæt på opgaven i dagligdagen? Så kan du være vores nye områdeleder på Oddense Plejecenter.

Oddense Plejecenter ligger ved indgangen til Oddense by – tæt på kirken, forsamlingshuset og skolen. Der er 19 beboere, som har et bredt aldersspænd fra 57-97 år. Beboerne har stor medbestemmelse og dyrker det gode naboskab og tilbringer meget tid i den fælles dagligstue. Der er en dejlig duft af mad fra vores køkken, hvor vi laver maden fra bunden med årstidens gode råvarer.

Vores frivillige står for forskellige aktiviteter på plejecenteret, fx sang, fester, julepyntning og andre sociale aktiviteter.

I 2023 arrangerede vi bl.a. Royal Side Run, hvor vores beboere deltog sammen med børn fra Oddense dagpleje, børnehave og skole. Beboerne klarede enten ruten selv ved hjælp af deres rollator, eller de blev skubbet rundt af nogle af de mange frivillige. – Se billederne fra dagen

Vi er 23 medarbejdere, hvoraf mange har været på arbejdspladsen i lang tid. Fagligt er vi optaget af personcentreret omsorg, hvor vi møder den enkelte beboer, der hvor de er, og deres ønsker er udgangspunkt for opgaveløsningen. Vi har fokus på implementering af metoder og redskaber vedr. Livets Afslutning, der er et tværgående udviklingsprojekt. Og vi arbejder med borgerkonferencer, opgavetilrettelæggelse på tværs af faggrupper og vagtlag, samt optimering af brugen i Nexus.

Din vigtigste ledelsesopgave består i at sætte retning og følge op på fokusområderne i hverdagen, så vi sikrer fortsat faglig udvikling af en engageret og stærk personalegruppe.

Læs mere om Oddense Plejecenter på vores hjemmeside

Spændende lederopgaver i fællesskab med lederteamet

I Skive står vores ledelse på to ben: Du får lokal ledelse af ”dit eget” plejecenter, hvor du har ansvar for den daglige drift og planlægning i tæt samarbejde med en planlægger. Samtidigt bliver du en del af lederteamet i Område 2, som har fælles ansvar for at skabe en god arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø understøtter ensartet opgaveløsning af høj kvalitet i hele området.
Som områdeleder har du ansvar for økonomien på eget plejecenter, men lederteamet bruger hinanden til at sparre og finde løsninger, så økonomien hænger sammen i hele området.

Læs mere om, hvad det vil sige at være områdeleder: Skive.dk/blivområdeleder

Den leder vi ønsker os

Først og fremmest brænder du for samværet og dialogen med beboerne og de pårørende. Du er generelt god til at skabe relationer og godt samarbejde med både beboere, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere.

Du har baggrund som sygeplejerske, og du har erfaring med at lede flere fagligheder og være den nødvendige sparringspartner for medarbejderne i hverdagen.

Vi ønsker, at du har erfaring med ledelse og gerne en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse, eller at du er indstillet på at tage relevant lederuddannelse.

Derudover håber vi, at du kan genkende dig selv i disse styrker
  • Du har en tydelig og inddragende tilgang til udvikling og samarbejde.
  • Du tør tage ledelse og gå foran, og du er god til at fastholde retning og fokus på kvalitet og det gode arbejdsmiljø, når du sammen med medarbejderne omsætter politikernes ønsker til praksis i hverdagen.
  • Du har mod til at stå i spidsen for løbende udvikling af dit plejecenter og samlet i området sammen med din lederkolleger.
  • Du tør tage de nødvendige drøftelser og beslutninger og sætte retning for at skabe det bedste tilbud til borgerne indenfor rammerne.

Yderligere info

Hvis du vil vide mere om jobbet, og hvordan du kan være med til at skabe en god arbejdsplads på Oddense Plejecenter er du velkommen til at kontakte afdelingsleder af Plejeboligenheden Marianne Frost på telefon 20 34 30 02 eller på mail: mafr@skivekommune.dk.

Hvis du har spørgsmål vedr. Oddense Plejecenter eller ønsker at besøge os, kan du kontakte områdeleder Anette Sørensen på mail asre@skivekommune.dk.

Ansøgningsfrist

Send os din ansøgning senest den 28. februar 2024.
Vi glæder os meget til at læse, hvordan du vil byde ind på de opgaver, vi har beskrevet.

Vi holder samtaler den 8. marts 2024, og vi håber, at du kan tiltræde pr. 1. maj 2024 eller efter aftale.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse med baggrund i dine kvalifikationer og relevant erfaring.

Forud for ansættelse skal der foreligge en straffeattest, og der indhentes reference.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.