Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Områdeleder til Gnisten – Skive Kommunes rehabiliterings- og akutpladstilbud

Drømmer du om at blive leder af Skive Kommunes rehabiliterings- og akutpladstilbud, hvor der er høj faglighed, fokus på rehabilitering, udvikling og et godt arbejdsmiljø? Vil du bidrage til at skabe en god arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø understøtter beboernes gode hverdagsliv og medarbejdernes gode arbejdsliv? Er du en erfaren leder, som ønsker at være tæt på opgaven i dagligdagen? Så kan du være vores nye områdeleder på Gnisten.

Gnisten er en del af Marienlyst Plejecenter, som ligger nord for Skive på grænsen mellem land og by og med udsigt til Skive Fjord. Gnisten er Skive Kommunes rehabiliterings- og akutpladstilbud til glæde for borgere i hele kommunen. Vi har 21 rehabiliteringspladser og 3 akutpladser.

Beboerne har meget forskelligartede udfordringer. Fælles for dem, og deres pårørende, er dog at de befinder sig i en nyopstået situation, hvor de har fået brug for øget hjælp fra fagpersoner fx i form af pleje, sygepleje og terapeutbistand. Når de er hos os, bliver de afklarede i forhold til fremtidig boform, og hvilken hjælp de har brug for. Derfor er det en vigtig opgave for dig som vores nye leder, at du er nærværende og opfanger signaler fra pårørende og medarbejdere, hvis de har særlige behov i den situation de er i. Vi skal sammen gribe dem og hjælpe, også når det er svært.

Vi er 30 medarbejdere (SOSU´ere, serviceassistenter, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter) med høj faglighed, og det er en vigtig ledelsesopgave at understøtte den fortsatte faglige udvikling. Borgerne er hos os midlertidigt, og deres behov og kapacitet varierer fra dag til dag. Via daglig tværfaglig triagering sikrer vi, at borgerne får en individuelt tilrettelagt træning, pleje og behandling. Sygeplejerskerne på akutstuerne er desuden blevet opkvalificerede, så de kan vurdere og behandle mange af de borgere, som tidligere blev indlagt. Som vores nye områdeleder får du derfor mulighed for at være med til at udvikle et fagligt speciale og sætte dit præg på, hvad Gnisten skal være kendt for fremover.

Læs mere om Marienlyst og Gnisten på vores hjemmeside

Spændende lederopgaver i fællesskab med lederteamet

I Skive står vores ledelse på to ben: Du har både ledelse af eget plejecenter, og samtidig indgår du i et lederteam i området.

Du har selv ansvar for den daglige drift og planlægning på Gnisten i tæt samarbejde med en planlægger.

Du skal indgå i et tæt samarbejde med områdelederen for Marienlyst, fordi I er i samme hus og deler mange driftsfunktioner. Derudover bliver du en del af et velfungerende lederteam i Område 2, som har fælles ansvar for at skabe en god arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø understøtter ensartet opgaveløsning af høj kvalitet i hele området.

Som områdeleder har du ansvar for økonomien på eget plejecenter, men lederteamet bruger hinanden til at sparre og finde løsninger, så økonomien hænger sammen i hele området.

Læs mere om, hvad det vil sige at være områdeleder: Skive.dk/blivområdeleder

Den leder vi ønsker os

Først og fremmest er du god til at skabe relationer og godt samarbejde med både medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere. Og du vil samværet og dialogen med beboerne og de pårørende.

Du har baggrund som sygeplejerske, og du har erfaring med at lede flere fagligheder og være den nødvendige sparringspartner for medarbejderne i hverdagen.

Vi ønsker, at du har erfaring med ledelse og gerne en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse, eller at du er indstillet på at tage relevant lederuddannelse.

Derudover håber vi, at du kan genkende dig selv i disse styrker
  • Du tør tage ledelse og gå foran. Sammen med medarbejderne omsætter du politikernes ønsker til praksis i hverdagen.
  • Du har mod til at stå i spidsen for løbende udvikling af dit plejecenter og samlet i området sammen med din lederkolleger.
  • Du tør tage de nødvendige drøftelser og beslutninger og sætte retning for at skabe det bedste tilbud til borgerne indenfor rammerne.

Yderligere info

Hvis du vil vide mere om jobbet, og hvordan du kan være med til at skabe en god arbejdsplads på Gnisten er du velkommen til at kontakte afdelingsleder af Plejeboligenheden Marianne Frost på telefon 20 34 30 02 eller på mail: mafr@skivekommune.dk.

Hvis du har spørgsmål vedr. Gnisten eller ønsker at besøge os kan du kontakte områdeleder på Marienlyst Annette Siig Toft på mail anto@skivekommune.dk

Ansøgningsfrist

Send os din ansøgning senest den 25. februar 2024.
Vi glæder os meget til at læse, hvordan du vil byde ind på de opgaver, vi har beskrevet.

Vi holder samtaler den 5. marts 2024, og vi håber, at du kan tiltræde pr. 1. maj 2024 eller efter aftale.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse med baggrund i dine kvalifikationer og relevant erfaring.

Forud for ansættelse skal der foreligge en straffeattest, og der indhentes reference. 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.