Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Pædagog, SSA eller ergoterapeut til Bofællesskabet Hjaltesvej 3A – CBA-Skive

CBA-Skive tilbyder aktivitets- og samværstilbud, samt døgntilbud for voksne udviklingshæmmede i Skive Kommune. I centret arbejdes der ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats for den enkelte borger.

Stillingen i Bofællesskabet Hjaltesvej 3A er på 30 timer, med tiltrædelse den 1. april 2024.

Der arbejdes med skiftende arbejdstider dag/aften, helligdage, samt weekender. Der arbejdes hver 3 weekend.
Der findes en lokal aftale med nedsat hviletid på 8 timer, samt arbejdslænge på op til 15 timer.

Målgruppen på Hjaltesvej

På Hjaltesvej bor der 30 borgere med varig fysisk, eller psykisk funktionsnedsættelse. Bostedet er opdelt i 4 bo-grupper, herunder Bofællesskabet 3a, hvor der bor 10 borgere. Der er et varierende støttebehov inden for kommunikation, strukturering af hverdagen og personlig hygiejne.

Alle borgere har egen lejlighed i tilknytning til fælles køkken/alrum og opholdsstue. I dagtimerne er størstedelen af borgerne i aktivitets- og samværstilbud udenfor huset.

Der er forskel på borgernes kognitive udvikling, herunder også behovet for støtte og omsorg. Vi er meget optaget af en respektfuld tilgang til borgerne.

Som ansøger skal du have lyst til at arbejde med borgere, som har behov for støtte til pædagogiske og praktiske opgaver.

Vi søger medarbejdere som

 • Har et stort ønske om at arbejde med målgruppen.
 • Har kendskab til Down syndrom og demens, dog ikke et krav.
 • Møder borgeren med anerkendelse, nærhed og empati, samt har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg med øje for den habiliterende indsats.
 • Respekterer, at borgeren har sin selvbestemmelse og selvstændighed hele livet.
 • Ser det naturlige i at veksle mellem praktiske, sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver.
 • Er stabil, fleksibel og engageret i sit arbejde.
 • Kan håndtere udad reagerende adfærd i samarbejde med kollegaer og ledelse.
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Kan arbejde med skriftlige habiliteringsplaner og indgå i dokumentation af mål.
 • Kan skabe positive samarbejdsrelationer til borgere og kollegaer.
 • Er afklaret med arbejdstiderne.
 • Har kørekort B, da kørsel af handicapbus kan indgå arbejdsopgaverne.

Vi tilbyder

 • At blive en del af en stor organisation, med gode muligheder for ansvar og indflydelse.  
 • En arbejdsplads med fokus på faglighed og den habiliterende indsats.
 • Et spændende, alsidigt og udfordrende job.
 • En flok positive og engagerede kollegaer.
 • Løbende supervision og faglig opgradering

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Skive Kommune indhenter oplysninger om straffeattest ved ansættelse af medarbejdere.

Frist

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, samt relevant reference sendes elektronisk til CBA – Skive senest mandag den 26. februar 2024, kl. 1200. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 28. februar 2024.

Yderligere oplysninger

kan fås hos Afdelingsleder Hjaltesvej – Ann Ramsdahl Vestergaard – telefon 99 15 73 82 / 31 53 10 67.


Center for Bo- og Aktivitetstilbud har en samlet personalegruppe på ca. 270 medarbejdere fordelt på følgende afdelinger
 • Botilbud: Nattergalevej, Mejsevej 1, Mejsevej 12, Hjalmar Kjems Alle, Hjaltesvej, Parcelvej 20B
 • Bofællesskaber: Vestergade, Frejasvej, Parcelvej 27, Hjaltesvej 3, Parcelvej 40B
 • Aktivitetstilbud: Skovly, Magneten


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.