Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Bliv social- og sundhedshjælperelev med start på GF2 fra august 2024

Pleje & Omsorg i Skive Kommune søger elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med start på grundforløb 2 den 19. august 2024.
 

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedshjælperelev med start på Grundforløb 2, hvis


Hvis du har spørgsmål vedr. optagelse på grundforløb 2, kan du kontakte elevkoordinator Karina E. Andersen på mail: kea@sosu-stv.dk eller telefon 40 20 72 08.

Uddannelsesforløbet

 • Grundforløb 2 starter i august 2024 og varer 20 uger
 • Bestået grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedshjælper
 • Hovedforløbet starter i februar 2025, og varer 1 år og 2 måneder

Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside sosu-stv.dk, hvor du også kan læse mere om, hvordan du får udarbejdet en realkompetencevurdering.

På uddannelsen

På grundforløb 2 lærer du den grundlæggende teori inden for faget, og træner færdigheder
 • grundfag i dansk og naturfag
 • kommunikation, samarbejde og konflikt
 • sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, rehabilitering
 • velfærdsteknologi, ergonomi og hygiejne

På hovedforløbet lærer du, at

 • arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer
 • udføre omsorgsopgaver, pleje og praktisk hjælp
 • udvikle dig personligt i det professionelle arbejde med mennesker

Vi tilbyder

 • løn både på grundforløb 2 og hovedforløbet
 • en erhvervsuddannelse, som indeholder både oplæring og teori
 • teoriundervisning på Social- og Sundhedsskolen i Skive
 • oplæringspladser i Pleje & Omsorg i Skive Kommune på plejecentre og i hjemmeplejen
 • vejledning i oplæringen

Vi forventer, at du

 • er personligt engageret og motiveret i uddannelsen
 • tager medansvar for din uddannelse, både teori og oplæring

Du kan se en beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

Ansøgning

Ansøg om at blive social- og sundhedshjælperelev via linket på denne side.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning uploader
 • din ansøgning
 • dit CV
 • optagelsesbrevet til grundforløb 2 fra Social- og sundhedsskolen
 • dine eksamensbeviser
 • udtalelser
 • anden relevant dokumentation
 • dokumentation for relevant erhvervserfaring, hvis du søger voksenelevløn

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere, kan du kontakte uddannelseskonsulent Dorte Søgaard på mail doso@skivekommune.dk eller telefon 24 83 76 02.


SØG STILLINGEN HER


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.