Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Pædagog til kombistilling på Aktivitetstilbud/Botilbud - CBA-Skive

CBA-Skive søger pædagog til Aktivitetstilbuddet Magneten / Botilbuddet Hjaltesvej

CBA-Skive tilbyder aktivitets- og samværstilbud, samt botilbud for voksne udviklingshæmmede i Skive Kommune. I centret arbejdes der ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats for den enkelte borger.

Stillingen er på 30 timer og ønskes besat pr. 1. februar 2024.

Timerne vil være fordelt med 26 timer på Aktivitetstilbuddet Magneten og 4 timer på Botilbuddet Hjaltesvej 3A og 3B. Timerne på Hjaltesvej vil fordele sig således: morgenoptag én dag hver 2. uge, samt fredag og lørdag hver 6. weekend.

Aktivitetstilbuddet Magneten er oprettet efter § 104 i Lov om Social Service. Magneten er opdelt i 2 grupper, hvor der tilbydes samværs- og aktivitetstilbud til ca. 40 borgere. Hjaltesvej tilbyder pædagogisk døgnstøtte jf. §85 i Lov om Social Service i boliger opført efter Almenboligloven. Hjaltesvej er opdelt i 4 huse, hvor man vil blive tilknyttet 2 huse.

Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning, der har behov for støtte til bl.a. aktiviteter, de sociale spilleregler, samt støtte til praktiske opgaver og personlig pleje.

Vi søger en medarbejder som

 • er uddannet pædagog og gerne med kendskab til målgruppen
 • møder borgeren med anerkendelse, nærhed og empati, samt har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg med øje for den habiliterende indsats
 • respekterer, at borgeren har sin selvbestemmelse og selvstændighed hele livet
 • kan planlægge og gennemføre aktiviteter – for eksempel indenfor udeliv, kreativ og motion
 • ser det naturlige i at veksle mellem praktiske og pædagogiske opgaver
 • er stabil, fleksibel og engageret i sit arbejde
 • er fysisk og psykisk robust, samt kan håndtere borgere, som kan have udadreagerende adfærd
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • kan arbejde med skriftlige habiliteringsplaner og indgå i dokumentation af mål, samt varetage kontaktpersonsrollen
 • kan skabe positive samarbejdsrelationer til borgere og kollegaer, samt borgernes pårørende
 • har kørekort B, da kørsel af handicapbus indgår i de daglige arbejdsopgaver
 • er afklaret med, at stillingen er en kombi-stilling mellem dagtilbud og botilbud

Vi tilbyder

 • at blive en del af en stor organisation, med gode muligheder for ansvar og indflydelse.  
 • en arbejdsplads med fokus på faglighed og den habiliterende indsats.
 • et spændende, alsidigt og udfordrende job.
 • en flok positive og engagerede kollegaer.
 • oplæring og mentorordning
 • en dejlig borgersammensætning fyldt med livsglæde.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Skive Kommune indhenter oplysninger om straffeattest ved ansættelse af medarbejdere.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, samt relevant reference sendes elektronisk til CBA-Skive senest den 12. december 2023, inden kl. 22.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. december 2023, fra kl. 8.30.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Afdelingsleder af Aktivitetstilbuddet Magneten, Karina Hostrup, telefon 20 35 9171.

Center for Bo- og Aktivitetstilbud har en samlet personalegruppe på ca. 270 medarbejdere fordelt på følgende afdelinger:
 • Botilbud: Nattergalevej, Mejsevej 1, Mejsevej 12, Hjalmar Kjems Alle, Hjaltesvej, Parcelvej 20B
 • Bofællesskaber: Vestergade, Frejasvej, Parcelvej 27, Hjaltesvej 3A, Parcelvej 40B
 • Aktivitetstilbud: Skovly, Magneten


Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.