Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Bliv social- og sundhedshjælperelev med start fra februar 2024

Pleje & Omsorg i Skive Kommune søger elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med start 1. februar 2024.

Adgangskrav til uddannelsen er bestået grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen.

Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside , hvor du også kan læse mere om, hvordan du får udarbejdet en realkompetencevurdering.

Som social- og sundhedshjælper får du mulighed for at gøre en forskel for andre, og er med til at give mennesker mere livskvalitet.

På uddannelsen lærer du at

  • arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer
  • udføre omsorgsopgaver, pleje og praktisk hjælp
  • udvikle dig personligt i det professionelle arbejde med mennesker

Vi tilbyder

  • en lønnet erhvervsuddannelse, som varer 1 år og 2 måneder, og som indeholder både teori og oplæring, heraf 17 skoleuger på Social- og Sundhedsskolen i Skive | Thisted | Viborg
  • oplæringspladser i Pleje & Omsorg i Skive Kommune på plejecentre og i hjemmeplejen
  • vejledning i oplæringen

Vi forventer, at du er

  • personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
  • medansvarlig for din uddannelse både i teori og oplæring

Du kan finde flere informationer om ansøgning og stillingen som social- og sundhedshjælperelev i Skive Kommune på vores hjemmeside skive.dk/sosuelev

Det er vigtigt, at du uploader din motiverede ansøgning, cv, eksamensbeviser og anden relevant dokumentation inden du sender din ansøgning. Hav derfor dokumenterne klar inden du begynder at søge stillingen.

Yderligere informationer

Du kan få yderligere informationer om stillingen ved at kontakte uddannelseskonsulent Dorte Søgaard på mail doso@skivekommune.dk eller på telefon 24 83 76 02.

Vi forventer at afholde samtaler den 13. november.
 
Søg stillingen her.
 


Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.