Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Lærerstilling til Brårup skole

Brårup Skole søger en lærer pr.1. august 2023


Beskriv, hvad du kan og brænder for i din undervisning. Vi ønsker kollegaer, der kan undervise i nogle af følgende fag natur/teknik, tysk, matematik, håndværk og design samt specialundervisning.

Vi har ca. 670 elever, fordelt på 29 almindelige klasser og specialklasser. Det pædagogiske personale består af ca. 90 personer inklusiv SFO og klubber.

Brårup skole har sin egen identitet og sjæl. Skolen har en aktiv personaleforening, som arrangerer forskellige oplevelser.

Vi vægter uddannelse i det store fællesskab og har et værdisæt med fokus på

  • Engagement
  • Empati
  • Demokrati
  • Loyalitet
  • Ansvarlighed.
Vi tilbyder et fagligt og udadvendt samarbejdsmiljø og egen personaleforening.

Skolen arbejder ud fra den grundholdning, at tryghed, engagement og gensidig respekt mellem børn, forældre og medarbejdere er nødvendige forudsætninger for en optimal læring og udvikling.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om skolen findes på Brårup skoles hjemmeside eller vedrørende stillingen henvendelse til skoleleder Jette Præstholm eller souschef Mogens Bruun på telefon 99 15 69 50.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist den 12. juni kl. 12.00 ansættelsessamtaler finder sted i uge 25 og 26.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.