Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Nattevagt til botilbuddet Limfjordsbakken

– afdeling for senhjerneskade

Botilbuddet Limfjordsbakken søger social- og sundhedsassistent til fast stilling som nattevagt.

Stillingen er på 30 timer ugentlig og du skal arbejde 7 dage i træk – derefter 7 dage fri.

Tiltrædelse den 1. juli eller snarest muligt derefter.

Limfjordsbakken er et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade eller sygdomme i hjernen med et moderat til svært kognitivt og fysisk tab af funktionsevne til følge. Borgernes behov spænder vidt. Borgerne bor i egne lejligheder i tæt tilknytning til fælles køkken og opholdsarealer. Botilbuddet er opdelt i 3 afdelinger med i alt 24 pladser. Som nattevagt har du ansvaret for de 3 afdelinger.

Limfjordsbakken ligger i fysisk forbindelse med et plejecenter og et rehabiliteringsafsnit, hvor der ligeledes er nattevagter tilknyttet. Ved behov, er der er et godt uformelt samarbejde mellem nattevagterne.

Vi tilbyder

 • Intro med oplæring i medicinhåndtering, forflytninger, lejring, sondeernæring o.l.
 • Oplæring i fagsystemer, herunder Nexus og SEKOIA.
 • Oplæring i varetagelse af alle pleje- og omsorgsopgaver ved borgerne.
 • Et selvstændigt job med stor indflydelse på opgaveløsningen

Vi forventer

 • at du kan skabe en tryg og rolig nat for borgerne.
 • at du er fagligt uddannet, gerne SSA
 • at du har stor grad af selvdisciplin og et personligt drive
 • at du kan varetage pleje- og omsorgsopgaver hos den enkelte borger
 • at du er indstillet på også at udføre praktiske opgaver
 • at du medvirker til kvalitetssikring af den sundhedsfaglige indsats
 • at du kan tilegne dig ny viden indenfor området samt dele og anvende denne i praksis.
 • at du er stabil, ærlig og loyal.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

16. juni 2023.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 19. juni 2023.

For yderligere information

kontakt leder Susanne Thomassen - telefon 20 98 46 73.

 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.