Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Sygeplejerske til forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg

– Sundhedscenter Skive

Stillingen er på 25 timer ugentligt pr. 1. september 2023.

Den primære opgave som forebyggende medarbejder er at planlægge og gennemføre de forebyggende hjemmebesøg efter sundhedsloven §79. Derudover besøg hos plus 65-årige, der er særligt sårbare eller har mistet sin ægtefælle. Din opgave er at understøtte borgernes fysiske, sociale og mentale sundhed.

Formålet med besøgene er med en forebyggende og sundhedsfremmende dialog bl.a.

 • At øge den enkelte borgers tryghed og trivsel.
 • At tilskynde borgere til at udnytte egne ressourcer og bevare et godt helbred - ud fra den aktuelle livssituation.
 • At bidrage til at borgeren bevarer livsmod og livsglæde.
 • At understøtte et sorgforløb
 • At have fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af sundhedsrisici

Vi søger en kollega som

 • Er erfaren, åben, positiv og tillidsvækkende
 • Har en åben og en anerkendende tilgang uanset borgerens livssituation og adfærd.
 • Har viden om og gerne erfaring med sundhedsfremmende og forebyggende samtaler og gerne i relation til ældre borgere.
 • Har viden om og gerne erfaring i via dialog at fokusere og støtte op om borgerens egne ressourcer, muligheder og udviklingspotentiale i forhold til aktuel livssituation.
 • Velorienteret i forhold til, hvad der sker i kommunen og i kommunens lokalområder.
 • Kan arbejde både selvstændigt og struktureret med egne opgaver og indgå som kollega i et team, hvor udvikling, samarbejdsformer, nye ideer m.m. omsættes til handling.
 • Har kørekort og gerne egen bil til rådighed.

Du bliver en del af medarbejderstaben i Skive Kommunes Sundhedscenter. Vi lægger vægt på et åbent og venligt miljø, hvor vi sammen skaber en god arbejdsplads med fokus på trivsel, motivation, respekt og anerkendelse både i relation til kollegaer og borgere.

Du vil indgå i et team bestående af 4 engagerede forebyggende medarbejdere, som står klar til at byde dig velkommen og introducere dig til opgaverne.

For nærmere information

kontakt de forebyggende medarbejdere telefon 99 15 73 10 eller leder af Sundhedscenteret Marianne Balsby på e-mail mbal@skivekommune.dk / telefon 99 15 73 00

Se mere om forebyggende hjemmebesøg på www.skive.dk/sundhedscenter.

Ansøgningsfrist

6. juni 2023.

 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.