Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Mentor til Job og Uddannelse

Har du lyst til at være en del af et stærkt hold og kan du understøtte og motivere mennesker, så de har mulighed for at blive (gen)etableret på arbejdsmarkedet eller i uddannelse – så se her!

Vi har en kollega der har søgt nye udfordringer. Derfor mangler vi netop dig til vores ledige stilling som mentor. Stillingen er med tiltrædelse den 1. august 2023.

Den ledige stilling er i Job og Uddannelse, hvor vi arbejder med den beskæftigelsesrettede indsats ift. borgere, som modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller S&H-/overgangsydelse. Som mentor skal du arbejde med borgere, der har brug for en personlig og faglig indsats, for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet eller starte i uddannelse.
Du skal indgå i et bredt og tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere, jobkonsulenter og andre samarbejdspartnere. Fokus i forhold til indsatsen er som udgangspunkt korte og målrettede forløb ift. de forhindringer borgerne har ift. at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvem er vi?

Job og Uddannelse består af 50 medarbejdere - sagsbehandlere, jobkonsulenter, mentorer, administrative- og tilbudsmedarbejdere, tolke, teamledere samt en sektionsleder, der alle samarbejder om at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Som mentor vil du således skulle indgå i dette samarbejde om at borgere med særlige behov får hjælp og støtte.
Du vil indgå i et team med én anden mentor.

Arbejdsopgaver

Du skal arbejde ud fra en professionel tro på, at alle mennesker kan og vil udvikle sig og har bedst af at bidrage på arbejdsmarkedet.

Din arbejdsopgave bliver at understøtte den enkelte borger i dennes udvikling tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan være at støtte borgene i misbrugsbehandling eller behandlingsforløb ved psykiatrien, for at borgeren på sigt opnår selvforsørgelse.

Du skal – med fokus på borgernes egne kompetencer og handleevner – hjælpe borgerne med at få løst de mangeartede problemstillinger, som står imellem borgeren og arbejdsmarkedet.
Det kan f.eks. handle om overblik over økonomi eller at opnå struktur på hverdagen, men det kan f.eks. også være borgere med angstproblematikker, misbrug eller hukommelsesproblemer, som skal have støtte til at komme ud af døren og f.eks. til lægen eller i beskæftigelsesrettede tilbud.

Opgaven defineres ud fra det beskæftigelsesrettede sigte og den enkelte borgers behov.

Vi søger en medarbejder, der

 • Har erfaring med at arbejde beskæftigelsesrettet
 • Kan holde fokus på, at indsatsen er kort og præcis og med fokus på hurtigst muligt at gøre borgeren selvhjulpen
 • Kan agere i spændingsfeltet mellem anerkendelse og dét at stille krav og forventninger
 • Kan forstå vigtigheden af det skriftlige arbejde og som har evner ift. at kunne beskrive udviklingen i opgaveløsningen
 • Er god til at samarbejde med borgere, kollegaer, samarbejdspartnere m.v., men som også trives med at arbejde på egen hånd
 • Møder dagens opgaver og udfordringer med smil og gåpåmod
 • Kendskab til misbrugsområdet og psykiatrien vil blive prioriteret
 • Da det er et job, som vil bringe dig vidt om i kommunen, så er kørekort et krav

Vi kan tilbyde

 • Et job blandt 50 fagligt dygtige og engagerede kollegaer og ledelse
 • Et team bestående af yderligere 1 mentor
 • Et job med mulighed for faglig sparring
 • Stor indflydelse på det faglige arbejde
 • En arbejdsplads præget af god trivsel og i det hele taget et godt arbejdsmiljø
 • En travl – men spændende – hverdag i en velorganiseret afdeling
 • Flekstid

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.
Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger

Vil du høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Susanne Kjærgaard Simonsen på telefon 20 92 67 23.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest mandag den 19. juni 2023 kl. 8.00
Samtaler afholdes mandag den 26. juni 2023.

 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.