Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Teknisk serviceleder til Ørslevkloster børneunivers og Nr. Søby Skole

pr. 1. august 2023

Vi tilbyder

En attraktiv 37 timers stilling med delt (50/50) tjeneste ved henholdsvis Ørslevkloster Børneunivers og på Nr. Søby Skole og dermed en hverdag med masser af alsidige og spændende arbejdsopgaver og udfordringer, hvor ikke to dage er ens. Begge skoler vægter det gode arbejdsmiljø, det nære og tætte fællesskab, det for- pligtende og udviklende kollegiale samarbejde. Begge skoler prioriterer et tæt og udviklende skole-/hjem samarbejde

Stillingen som teknisk serviceleder er meget givende på såvel det faglige som det personlige plan. Det er en forudsætning, at du kan trives med ”indkommende-her-og-nu-opgaver”, der fra tid til anden kan forstyrre og skubbe til forhånden liggende opgaver.

Som ansat ved Skive Kommune kan du nyde godt af en intern sundhedsordning, der omfatter fysiske behand- linger og psykologisk krisehjælp. Du kan læse mere om ordningen ved at benytte dette link Velkommen - Sundhedsordning Skive

Vi søger

Vi søger en teknisk serviceleder med en håndværksmæssig baggrund eller lignende, der har hænderne skruet godt på, som har professionel stolthed og som sætter en ære i, at tingene er i orden. Du kan varetage mange forskelligartede praktiske opgaver og enkelte administrative opgaver på skolerne. Vi forventer, at du er stabil, og at du trives i en travl og omskiftelig hverdag med mange afbrydelser. Afgørende er det endvidere, at du er fleksibel, udadvendt og imødekommende, at du har gode samarbejdsevner og humor, og at du trives på en arbejdsplads med skønne børn. Det er lige så vigtigt, at du kan fokusere på løsningsmuligheder frem for begrænsninger. Det er afgørende, at du har kørekort, og at du er selvstændig, idet mange af dine arbejds- opgaver vil skulle varetages alene, mens enkelte af dine arbejdsopgaver vil komme til at foregå i samarbejde med ledelsen og eller det øvrige personale.

Som teknisk serviceleder vil du blandt andet blive

  • ansvarlig for bygninger, inventar og udearealer
  • ansvarlig for skolernes affaldshåndtering- og sortering
  • ansvarlig for vores tekniske systemer i forhold til forbrugs- og energistyring og alarmer
  • ansvarlig i forhold til diverse brandforanstaltninger, herunder logbogsføring
  • primær kontaktperson til vort rengøringspersonale,
  • bindeled mellem skolerne og Skive Kommunes forvaltning for Teknik, Miljø & Udvikling og andre samarbejdspartnere

Det er afgørende, at du kan se dig selv i en stilling, der vil byde på ”delt tjeneste” (LIGE MANGE UGENTLIGE TIMER) ved henholdsvis Ørslevkloster Børneunivers og Nr. Søby Skole. Du vil i den forbindelse få god mulighed for at påvirke og prioritere i forhold til din arbejdsplan.

Løn- og ansættelsesforhold

Der er tale om en fast stilling på 37 løntimer pr. uge med ansættelse pr. 1. august 2023.
Arbejdstiden er dog omlagt sådan, at der reelt arbejdes 40,00 timer pr. uge i 42 uger. Det indebærer, at der ikke arbejdes på elev- fridage. Der afholdes derudover fire ugers sommerferie i juli måned.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne om ny løn. Det skal her oplyses, at der i forbindelse med ansættelse indhentes børneattest.

Om Ørslevkloster Børneunivers

Ørslevkloster Børneunivers er Skole og dagtilbud med fælles ledelse. Skoledelen er en grundskole med ca. 65 elever fra 0.-6. klassetrin. Børnehaven, som ligger i umiddelbar nærhed, har pt ca. 30 børn i alderen 3-6 år. Vi arbejder tæt sammen og har bl.a. en ugentlig skovdag, hvor de ældste børnehavebørn og 0. kl. tilbringer formiddagen sammen i den nærliggende skov. Udover en dejlig skov er vore naboer Ørslev Kloster, Ørslev- kloster Hallen og ØKIF, Ørslevkloster Kirke, og der er ikke langt til stranden.

I Børneuniverset består personalegruppen af 19 fastansatte medarbejdere. Vi har et tæt og godt samarbejde på tværs af alle faggrupper

Om Nr. Søby Skole

Nr. Søby Skole er en grundskole med ca. 140 børn fordelt på 0.-6. klassetrin. Skolen ligger i naturskønne om- givelser - i et område, der emmer af aktivitet med skoven, Nr. Søby Friluftsbad, Troldehaven (DEN LOKALE BØRNE- HAVE), Søby-Højslev Arena (NR. SØBY IDRÆTSFORENING) og den lokale fodboldklub HIF (HØJSLEV IDRÆTSFORENING) som nærmeste naboer. I dagligdagen indgår vi i et tæt og udviklende samarbejde med vores gode naboer. Som skole nyder vi desuden godt af en rigtig stor og flot forældreopbakning.

Der er 19 fastansatte i personalegruppen, der alle bidrager væsentligt til fællesskabet på skolen. Den pæda- gogiske del af personalet er organiseret i Klasse- og PLF-teams. Der er et tæt samarbejde SFO-personalet og lærere imellem.

For yderligere information

om stillingen kontakt Skole- og Dagtilbudsleder Inga Kaastrup, telefon 51 71 56 45 / mail: inrr@skivekommune.dk eller skoleleder Michael Varmdal Mogensen, telefon 21 55 32 38 / mail: mvmo@skivekommune.dk

Ansøgningsfrist

Stillingen skal søges via Skive.dk senest tirsdag den 6. juni 2023 kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler

Gennemføres tirsdag den 13. juni 2023 om eftermiddagen.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.