Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Chef for Erhverv og Udvikling

Bæredygtig udvikling af Skiveegnen

Vi søger en chef for Erhverv & Udvikling, der brænder for at bidrage til den fortsatte bæredygtige udvikling af Skiveegnen, har strategisk overblik og kan skabe sammenhæng inden for bosætning, erhverv, grøn omstilling, landdistrikter. Målet er at skabe endnu mere vækst på og udvikling af Skiveegnen, sammen med og til glæde og gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Du får hele Skive Kommune som berøringsflade, og du skal navigere i mange forskellige roller i mange forskellige arenaer:
 • Som ansvarlig for af udviklingen indenfor klima, vækst og bosætning i mange forskellige samarbejdsfora
 • Som personaleleder i Erhverv & Udvikling
 • Som samarbejdspartner til direktøren for Teknik, Miljø & Udvikling, i forhold til udviklingsagendaer på Skiveegnen og i forvaltningen
 • I chefgruppen i Teknik, Miljø & Udvikling, som kollega og sparringspartner

Erhverv & Udvikling består af 15 medarbejdere, som er fordelt i to teams: Erhverv & Bosætning samt Energibyen. Vi understøtter kommunen, egnens borgere, foreninger og virksomheder i at skabe en bæredygtig udvikling på Skiveegnen med RENT LIV som pejlemærke.

Vores mål er at
 • holde Skive Kommune i førertrøjen på den grønne omstilling
 • udvikle Skiveegnen som et attraktivt sted at leve - både for dem, der bor her, og dem, der ikke har fundet vej endnu
 • skabe gode vilkår for vækst og udvikling på Skiveegnen

Afdelingen er karakteriseret ved en uhøjtidelig, åben og ligefrem omgangstone med afsæt i et stærkt fagligt fundament. Vi arbejder løbende med at gentænke metoder fx til at inddrage borgere, erhverv, landbrug og videns institutioner, frivillige og andre aktører i lokalsamfund.
Læs mere om de opgaver, der ligger i afdelingen, i Job- og personprofilen.

Politisk bevågenhed

Hverdagen i Erhverv & Udvikling er præget af et stort politisk fokus og skiftende dagsordener. Derfor har vi brug for en chef, der har erfaring med at arbejde i en politisk organisation. Kommunen er generelt kendetegnet ved et åbent og tillidsfuldt samspil mellem den politiske og administrative ledelse.
I samarbejde med direktøren for Teknik, Miljø & Udvikling står du for den politiske betjening af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt de to §17, stk. 4 udvalg; Klimaudvalget og Landsbyudvalget.

Vi lægger stor vægt på dine evner til at samarbejde med de lokale politikere og Skiveegnens øvrige interessenter. Vi forventer, at du ser det som en naturlig del af rollen at være synlig i organisationen og blandt egnens borgere og virksomheder.

Vores værdier

Vores værdigrundlag er ’udvikling, trivsel og ordentlighed’, og vi har en åben og involverende samarbejdsform internt i organisationen såvel som med verden omkring os. Skive Kommune er kendetegnet ved en decentral tilgang, vi er uhøjtidelige, vi har en lav magtdistance og stor tillid, og vi er dialog- og resultatorienterede – vi kalder det ”Skiveånden”.

Den chef vi ønsker os

Vi søger en udviklingsorienteret og strategisk chef, som er i stand til at gribe relevante dagsordner inden for Erhverv & Udviklings kerneopgaver. Du har erfaring med at lede en udviklingsafdeling, og måske har du særlig viden om et eller flere af afdelingens fagområder. Men det vigtigste er, at du har den overordnede forståelse for afdelingens områder og de mange komplicerede processer, der tilsammen kan skabe udvikling på en egn.

Derudover forventer vi, at du
 • har politisk tæft
 • kan samle og sætte tydelig retning for afdelingen
 • er ambitiøs på egne og opgavens vegne
 • udvikler gennem andre
 • er god til at sikre inddragelse og ejerskab.

Du kan læse mere om opgaver og kvalifikationer i Job- og personprofilen

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for Teknik, Miljø & Udvikling, Maibrit Lykkegaard på telefon 61 24 69 41.
Du kan finde vores politikker og strategier på hjemmesiden

Rekrutteringsfirmaet Muusmann er engageret til at hjælpe os med at finde et godt og kvalificeret ansøgerfelt.

Send os din ansøgning, hvor du beskriver, hvordan du vil byde ind på de opgaver, vi har beskrevet senest mandag den 12. juni 2023 kl 08.000.
Samtalerne foregår tirsdag den 20. juni2023 (1. runde) og tirsdag den 27. juni 2023 (2. runde).

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.