Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Praktikant til Sekretariatet i Arbejdsmarkedsafdelingen

Er du studerende på en videregående uddannelse og ønsker at prøve kræfter med at omsætte metode og teori i praksis? Og har du interesse for at blive klogere på arbejdet som konsulent indenfor beskæftigelsesområdet på kommunalt niveau? Så har Skive Kommune praktikstillingen til dig.

Vi søger en praktikant fra en videregående uddannelse til et spændende praktikforløb i Sekretariatet i Arbejdsmarkedsafdelingen i Skive Kommune. Sekretariatet servicerer de enkelte områder i Arbejdsmarkedsafdelingen – herunder Jobcenter Skive, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Sprogcenter Skive, BOMI (kommunal aktivering) og Borgerservice & Ydelse. Som praktikant i sekretariatet vil du få et bredt kendskab til områderne med mulighed for at fordybe dig og blive klogere på enkelte områder.

Sekretariatet består i alt af 3 konsulenter og en administrativ medarbejder med direkte reference til arbejdsmarkedschefen. Vi arbejder tæt sammen med arbejdsmarkedschefen og sektionslederne i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Dine opgaver

I sekretariatet beskæftiger vi os med mange forskelligartede opgaver, og du vil derfor opnå et bredt kendskab med typiske konsulentopgaver. Vi lægger stor vægt på, at du i løbet af dit praktikforløb får så meget erfaring som muligt, hvorfor der også vil være mulighed for at tilpasse arbejdsopgaverne til dine interesseområder.

Du vil få erfaring med opgaver indenfor
  • Forberedelse af sager til politisk behandling
  • Koordinering og deltagelse i udviklingsprocesser og projekter i tæt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
  • Indsats og projektbeskrivelser
  • Udarbejdelse af dagsorden, referater, forberedelse af og opfølgning på interne møder, udvalgsmøder og meget andet
  • Kommunikation eksempelvis svar på borgerhenvendelser, hjemmesidetekster med videre

Hvad tilbyder vi

Du bliver en del af et lille, velfungerende team, hvor vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden, når der er behov for det. Vores team er præget af en uformel tone og høj arbejdsintensitet, hvor der er mange bolde i luften og vi tit løber stærkt. Samtidig er der højt til loftet og godt humør.

Vi har stor fokus på din læring, og i forbindelse med dit praktikforløb vil du blive tilkoblet en konsulent i sekretariatet, som vil fungere som sparringspartner på opgaver og dagligdagen på en arbejdsplads.

Vi er fleksible og der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage samt skrivedage i forbindelse med dit projekt.

Vi søger en praktikant der

  • har interesse for til at prøve kræfter med konsulentopgaver indenfor beskæftigelsesområdet i en kommune
  • har flair for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
  • er initiativrig og engageret
  • er studerende på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatuddannelse

Praksis om praktikken

Praktikforløbet vil som udgangspunkt være fra medio august til ultimo december 2023/ primo januar 2024.

Din arbejdsplads vil være på Skive Rådhus, Torvegade 10, 7800 Skive.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til udviklingskonsulent Camilla Ringsborg på mobil 22 65 07 24 eller mail camr@skivekommune.dk.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning, CV og studiejournal senest tirsdag den 11. april 2023 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 17.
 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.