Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Leder til Apoteker Norgaards Børnehave

Leder til bybørnehave midt i naturen.

Er det dig der kan sætte en spændende retning for en funktionsopdelt, ICDP-certificeret bybørnehave? Så glæder vi os til at læse din vision for vores børnehave.

Apoteker Norgaards Børnehave i Skive søger ny leder. Børnehaven er en bybørnehave med mange forskellige nationaliteter, som ligger i Skive Midtby i et hus fra 2004 med fantastiske rammer. Børnehaven er præget af nærvær og et konstruktivt samarbejde omkring de 50 børn, der går der. Der er kig til himlen i alle rum og plads til leg, læring, venskaber og nærhed. Vi har ild i pejsen og byder børn og deres familie velkomne.

Vi har en skøn legeplads med kuperet terræn midt i byen. Vi har skov, strand, fjord og natursti indenfor få km, og vi tager på tur til vores kolonihave. Vi har også en skovgruppe for kommende skolebørn fra marts til juni.

Vi er ICDP-certificerede og har fokus på det enkelte barns udvikling og arbejder ud fra, at alle børn skal udvikle sig til den bedste udgave af sig selv. Vi arbejder relations- og ressourceorienteret. Børnehaven er ikke stue-opdelt, i stedet er rummene funktionsopdelte.

Vi er en personalegruppe på 9, der er nytænkende og nysgerrige på hinandens værdier/holdninger. Vores samarbejde baserer sig på rummelighed og respekt for hinandens forskelligheder, og vi har fokus på at være ligeværdige og spille hinanden gode. Vi er åbne og tør diskutere og gå i dialog med hinanden, og vi hygger os sammen (humor er essentielt) og vi tør tage de svære samtaler.

Forældresamarbejdet er præget af nærvær; vi er tætte på forældrene i hverdagen og indgår i et ligeværdigt og åbent samarbejde. Vi tør tage de svære samtaler, og vores ICDP-tilgang gør sig ligeledes gældende ift. forældresamarbejdet.

Børnehaven har en lang historie som selvejende institution siden 1882. Vi sparrer med vores bestyrelse og forældrebestyrelse om institutionens udvikling, og vi har driftsoverenskomst med Skive Kommune.

Vi søger en leder, som…

er uddannet pædagog med ledererfaring og gerne med relevant lederuddannelse.

Som leder er du lydhør og holder af at arbejde med børn, samarbejde med forældre, personale, lederkolleger, forvaltning og lokalsamfund, og du leder tillidsbaseret, så medarbejdernes kompetencer bringes i spil.

Du brænder for at arbejde med ICDP/KRAP, som er fundament i arbejdet med børnene og forældrene, og du kan bidrage til vores faglige udvikling både i hverdagen med sparring og på den lange bane ved at sætte retning for børnehavens udvikling. Der venter en opgave med at få udviklet børnehavens hjemmeside.

Du vil indgå det pædagogiske arbejde og i normeringen med ca. 15 timer ugentligt.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge os, er du velkommen til at kontakte konstitueret leder Ann Baadsgaard Mortensen på telefon 21 25 30 73.

Frist

Send os din ansøgning, hvor du beskriver, hvad du kan byde ind med i stillingen, senest 12. april.
Første ansættelsessamtale afholdes d. 18. april og anden samtale d. 20. april, og vi ønsker at du tiltræder 1. juni.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse med baggrund i dine kvalifikationer og relevant erfaring.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.