Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Chef for Byrådssekretariatet - nøgleperson i Skive Kommune

Efter 35 år går vores chef for Byrådssekretariatet på velfortjent pension. Derfor søger vi en ny sekretariatschef til at stå i spidsen for en sikker og konstruktiv understøttelse af byråd, direktion og organisation.

Ledelse samt medarbejder- og organisationsudvikling

Stillingen som chef for Byrådssekretariatet er en nøglepost i Skive Kommune. Sekretariatschefen har ansvar for at drive og udvikle kommunens centrale juridiske funktion i Byrådssekretariatet, og derudover er sekretariatschefen overordnet chef for Indkøbsafdelingen, som ledes af indkøbschefen.

Byrådssekretariatet består af 9 medarbejdere (jurister, AC-medarbejder og administrative medarbejdere). Medarbejderne i Byrådssekretariatet er erfarne og kompetente og løser opgaverne med en høj grad af selvstændighed, samtidigt med at de har brug for ledelse og prioritering samt sparring i vanskelige sager med politisk fokus. En vigtig opgave er bl.a. at sikre opfølgning og holde momentum på udviklingstiltag i forhold til at udvikle trivsel og ledelse sammen med medarbejderne.

Indkøbsafdelingen er en velfungerende stabsfunktion med reference til sekretariatschefen. Afdelingen arbejder for at skabe de bedste rammer for bæredygtige indkøb i kommunen og understøtte forbrugs- og indkøbsadfærd samt sikre, at alle kommunens afdelinger og institutioner køber bedst og billigst ind. Din opgave som ny sekretariatschef er derfor at bidrage til at udvikle Skive Kommune som bæredygtig koncern og medvirke til, at der bliver udviklet den rette organisering og ledelse af mål og delmål.

Betjening af direktion og byråd

Udover at lede afdelingen og understøtte medarbejderne skal du også varetage en vigtig rolle som rådgiver og sparringspartner for direktionen og kommunens politiske ledelse – borgmesteren, Økonomiudvalget og byrådet. Sekretariatschefen skal derfor besidde personlig og faglig styrke til professionelt og konstruktivt at understøtte og udfordre byråd, direktion og organisationen i øvrigt.

Kommunen er generelt kendetegnet ved et åbent og tillidsfuldt samspil mellem den politiske og administrative ledelse, og det forventes, at du kan tilbyde juridisk, politisk og strategisk rådgivning, som understøtter de politiske beslutninger.

Tværgående samarbejde

I rollen som sekretariatschef får du mange samarbejdsflader udover egen afdeling, byråd og direktion. Du vil skulle samarbejde med chefer, ledere og medarbejdere i hele organisationen. Derudover kommer du til at sidde med i forskellige strategiske samarbejdsfora, som sikrer sammenhæng og implementering i hele kommunen på tværs af forvaltninger.

Den sekretariatschef vi ønsker os

Den sekretariatschef, vi ønsker os, er uddannet jurist eller har meget stærke juridiske kompetencer og erfaring med Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Styrelsesloven. Da du skal bistå borgmesteren og direktionen med at lede byrådets arbejde, forventer vi, at du er rutineret og har solid erfaring med dette arbejde.

Vi forventer også, at du har erfaring med ledelse i en kommunal kontekst. Måske har du endnu ikke ledelseserfaring på tilsvarende niveau, men du er klar til at tage næste trin og vokse ind i opgaven. Du leder dine dygtige medarbejdere med tillid, så deres kompetencer udvikles og sættes i spil, når I sammen skal levere den faglige solide support til ledere, direktion, borgmester og øvrige byrådspolitikere samt medarbejdere i hele organisationen.

Derudover forventer vi, at du har politisk tæft, gode samarbejdsevner, er analytisk og løsningsorienteret og visionær.

Du kan læse mere om opgaver og kvalifikationer i Job- og personprofilen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunaldirektør Thomas Lindberg på telefon 24 97 71 25.

Rekrutteringsfirmaet Muusmann er engageret til at hjælpe os med at finde et godt og kvalificeret ansøgerfelt.

Frist

Send os din ansøgning, hvor du beskriver, hvordan du vil byde ind på de opgaver, som vi har beskrevet, senest 11. april kl. 9.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.