Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Pædagog til Paletten/Valhalla

Pr. 1. maj søges 1 pædagog til Palettens børnehave, 33-37 timer/ugentligt.

Paletten er en integreret institution med børnehave og vuggestue i Skive. Børnehaven har 40 børn og vuggestuen har 22 børn, fordelt på 2 stuer. Vi har kreativt værksted og sprogværksted. Institutionen har gode fysiske rammer indendørs og udendørs. Indendørs har vi fællesrum og mindre motorikrum/legerum i tilknytning til stuerne, udendørs god plads med et bredt udsnit af udfoldelsesmuligheder, herunder legeskov og kælkebakke. Her leves det gode børneliv med plads til udvikling og læring for alle børn i trygge rammer. Vi er certificeret Sangglad-institution, og vægter kreative aktiviteter. Vi har desuden ansat en sprogpædagog, idet institutionen rummer mange forskellige nationaliteter.

Paletten har fælles ledelse med Valhalla, børnehave med ca. 90 børn.

Vi arbejder ud fra værdierne i Skive kommunes sammenhængende børnepolitik: Livsmod, Rodfæstethed, Respekt for forskellighed og handlekraft. Vi er i gang med uddannelse indenfor ICDP.

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i De nye Styrkede læreplaner, hvor barnets perspektiv og udviklende læringsmiljøer tænkes ind i hele dagens rutiner og aktiviteter. I evalueringen og udviklingen af vores pædagogiske praksis bruger vi Praksisfortællinger.

Vi søger en pædagog, der

 • Kan tage ansvar og vil arbejde med engagement, fleksibilitet og stabilitet
 • Har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kollegaer
 • Har et positivt menneskesyn og kan tilrettelægge en pædagogisk praksis således at alle børn har mulighed for deltagelse
 • Er handlekraftig og har et godt overblik
 • Ser muligheder fremfor begrænsninger i en travl hverdag
 • Vægter arbejdsglæde og humor i dagligdagen

Vi kan tilbyde

 • Samarbejde og sparring med dygtige kollegaer, ledelse og tværfaglige samarbejdspartnere
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode udviklingsmuligheder
 • Åbenhed overfor at vi vil lade os inspirere af dig med din viden, erfaringer og ideer til udvikling
 • En institution med fokus på sprog, trivsel, dannelse, tidlig indsats, sang og kreativitet
 • En engageret og positiv forældregruppe
 • Sundhedsordning

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder, Ellen Sørensen på telefon 23 27 73 78 eller fælles leder for Paletten og Valhalla, Helle Kristensen, på telefon 21 28 05 89.

Frist

Send din ansøgning med relevante bilag og evt. udtalelser fra tidligere jobs senest den 23. marts kl. 23.59.
Jobsamtaler afholdes den 29. marts fra kl. 15.00.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.