Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Bliv pædagogisk assistentelev i Skive Kommune

Skive Kommune søger kreative og ambitiøse elever til den pædagogiske assistentuddannelse med start den 1. august 2023.

Er du interesseret i andres udvikling, har kreative evner, er tålmodig og udadvendt, så er den pædagogiske assistent uddannelse måske noget for dig...

Du bliver igennem dit uddannelsesforløb klædt på til et spændende arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov.

I Skive Kommune arbejder vi målrettet sammen med eleven om at skabe det bedste uddannelsesforløb.

Karrierevejen som pædagogisk assistent, vil give dig mulighed for, et fremtidigt arbejde i bl.a. vuggestuer, børnehaver, på skoler, i skolefritidsordninger, som dagplejer i eget hjem eller i et botilbud for voksne med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Den pædagogiske assistent uddannelse giver dig også mulighed for, eks. at læse videre til pædagog og lærer

Som Pædagogisk assistent, vil du også kunne efter-videreuddanne dig inden for området til eks. oplæringsvejleder for kommende pædagogiske assistent elever.

Igennem uddannelsen får du en

 • grundlæggende viden om, hvordan du kan drager omsorg for børn, unge, og voksne og handicappede
 • viden om, hvordan du planlægger og udfører aktiviteter inden for bevægelse, idræt og natur
 • viden om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære
 • oplæringsforløb, hvor du får lov til at afprøve og koble teori på og de mange spændende arbejdsopgaver, du har i vente som pædagogisk assistent

Vi tilbyder

 • elevløn under hele din erhvervsuddannelse, der som udgangspunkt tager op til 2 år og 1,5 måneder
 • fire skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Skive
 • tre oplæringspladser, hvor du eks. kan komme i oplæring i en vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO, eller et dag- og døgntilbud for voksne handicappede inden for special- og socialområdet.
 • vejledning gennem hele din uddannelse, både på skolen og i praktikken.
 • en særlig personlig service, hvis du eks. er læse- og skriveudfordret. Et tilbud der er gældende gennem hele uddannelsen, hvis du er berettiget til det.
 • du vil også i din tredje oplæringsperiode have mulighed for at tage fire uger af din oplæringsperiode i udlandet, hvis du ønsker dette

Vi forventer, at du

 • er personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
 • er medansvarlig for din personlige og faglige læring og udvikling gennem dit uddannelsesforløb
 • har en høj lærings- og arbejdsmoral, og kan indgå i gruppearbejde og det tværfaglige samarbejde.
 • er villig til at arbejde med både børn og unge inden for normalområdet samt unge og voksne inden for det specialiserede område (herunder også pleje- og omsorgsopgaver)
 • har gennemført grundforløb 2, eller på andet vis har tilsvarende kompetencer. Læs i øvrigt optagelsesbetingelserne her.

Før du søger stillingen, skal du tage stilling til alle felter i ansøgningsskemaet, som du finder ved at klikke på søg stillingen.

Husk at udfylde ansøgningsskemaet samt øvrige bilag.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 24. marts 2023 kl. 12:00.

Yderligere informationer

Kontakt uddannelsesansvarlig i Skive Kommune Lone Rask Hansen, lone@skivekommune.dk / telefon 99 15 62 52 eller ved at kontakte Social- og Sundhedsskolen - Uddannelsesleder Therese Færch Christensen, tc@sosu-stv.dk / telefon 20 63 11 77

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.