Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

SSA til Plejecenter Gammelgaard

Prioriterer du ligesom os høj plejefaglig kvalitet og at støtte beboerne i ”det gode liv”?

På Gammelgaard har vi store ambitioner om at gøre et godt stykke plejearbejde.

Vi arbejder hver dag med dét mål, at give vores beboere de bedste muligheder for et godt og værdigt ældre liv.

Du bliver en del af et tværfagligt team som har fokus på kvalitet, udvikling og et godt arbejdsmiljø.         

Vi tilbyder en god sundhedsordning da vores fysiske samt psykiske trivsel har høj prioritet.
Lyder det som noget for dig?  Så læs mere her

Om stillingen

28 – 37 timer om ugen – efter ønske.
Dag- og aftenarbejde (80/20) Fortrinsvis aftenarbejde kan også tilbydes.

Weekendarbejde hver 2. eller 3. weekend. Ønsker du hv. 3. weekend arbejdes 10 og 12 timer.

Stillingen ønskes besat pr. 1. april eller 1. maj 2023.

Plejecenter Gammelgaard er et stort plejecenter beliggende i Skive, med 74 lejligheder i 4 klynger.

Vi er omkring 70 ansatte.

Du bliver ansat i en klynge hvor der er tæt samarbejde mellem ssh`ere, ssa`ere, sygeplejerske, ernæringsassistent, sosu elever og sygepleje studerende.

Trods størrelsen har vi et godt tæt samarbejde klyngerne imellem. Vi lægger stor vægt på at hjælpe hinanden, og i dagligdagen har vi fokus på at skabe et godt arbejdsfællesskab.

Vi arbejder hver dag på at skabe en attraktiv arbejdsplads, og derfor tilbyder vi timetal og weekendønske efter aftale med dig samt arbejdsplan ud fra dine ønsker.

Vi lægger vægt på både din faglighed og din personlighed.

Vi forventer, at du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse som social og sundhedsassistent, evt sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut.
Udvikling er et nøgleord hos os, - vi arrangerer og tilbyder løbende kompetenceudvikling – undervisning og kurser indenfor relevante områder. Vi er nysgerrige og arbejder med forskellige udviklingsprojekter, der skal medvirke til at vi er rustet til udfordringerne på ældre og sundhedsområdet.

Det er for eksempel

  • triagering: Vi afholder daglige triageringsmøder, hvor vi drøfter hver enkel beboers aktuelle situation og behov
  • projekt ”Livets afslutning”. Vi er pt med i undervisningsforløb ift at bedre beboernes sidste tid         
  • personcentreret omsorg: Vi har deltaget i undervisningsforløb og arbejder med teorierne og beboerkonferencer

Derudover tilbyder vi

  • aftenarbejde som ”springer” på Gammelgaard – her kommer du rundt i alle 4 klynger og løser de sundhedsfaglige opgaver
  • kontaktpersonsordning med stort fagligt ansvar samt rehabiliterende tankegang. Vi støtter beboerne i hjælp til selvhjælp, og at leve et så selvstændigt liv så muligt. Som kontaktperson har du stort ansvar for beboerens helhedssituation samt gode hverdagsliv
  • deltage i klyngemøder, ssa møder og andre relevante møder, hvor bla vores faglige udfordringer drøftes
  • elektronisk dokumentation: Vi arbejder dagligt i vores omsorgssystem Nexus - hjælper hinanden hermed og afsætter tid til opgaven
  • daglig tæt samarbejde med bla. sygeplejerske, ernæringsassistent, fysioterapeut, diætist og derudover forflytningsvejleder og demensressourceperson
  • kompetenceudvikling – vi planlægger undervisning når vi mærker et behov, og deltager i relevante kurser - bla diabetes, neuropædagogik, medicin håndtering samt pårørendesamarbejde
Udover dine faglige kompetencer, så vægter vi også dine personlige kompetencer højt:

Det er sjældent to dage er ens på et plejecenter. Du kan forvente, at der ofte er travlt og derfor er det vigtigt at du trives i et højt tempo. Både beboere, deres pårørende og os dine kollegaer er afhængige af dig og din indsats. Derfor er det vigtigt, at du er mødestabil og fleksibel.

Vi løfter i flok og stræber efter at gøre os umage hver dag og vi arbejder sammen om at nå vores fælles mål; at give vores beboere de bedste muligheder for et godt og værdigt ældre liv. Det gør vi ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både beboerne, deres pårørende og til hinanden som kollegaer.

Samtidig er vi sammen om at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor vi løser tingene gennem dialog.

Det kan du forvente hos os

Det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start. Derfor tilbyder vi en individuel introduktion til opgaverne samt en mentorordning, så du får en fast kollega, som du kan gå til med spørgsmål.

Når du er kommet godt i gang, vil fokus være at vi sammen tilrettelægger plejen og den praktiske hjælp med udgangspunkt i beboerens situation og i kommunens kvalitetsstandarder. Samarbejde med beboerne og deres pårørende tager altid udgangspunkt i respekt, ansvar og livskvalitet.

I Skive Kommune har vi fokus på udvikling, trivsel og ordentlighed:

Vi arbejder ud fra værdierne udvikling, trivsel og ordentlighed – det betyder blandt andet at vi har værdibaseret ledelse og en lav magtdistance. Som ansat ved Skive Kommune er du en del af en sundhedsordning, der bl.a. omfatter psykologordning, fysioterapi, zoneterapi, coachingtilbud og mulighed for træning. Derudover har vi en række aktive foreninger; personaleforeningen, kunstforeningen,  sportsforeningen og en feriefond.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst:

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Birgitte Kassow, områdeleder (mobil 20 34 30 19)

Du er også velkommen til at komme ud og se Gammelgaard efter aftale.

Du kan læse mere om vores plejecenter på vores hjemmeside

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningsfrist

26. marts 2023

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.